26. juuni 1996 kell 22:00

Ukraina huvitub CEFTAst

Kwasniewski arvates võiks Ukraina liitumine CEFTAga kõne alla tulla kohe, kui lõpevad tema läbirääkimised maailma kaubandusorganisatsiooniga (WTO). WTO liikmeksolek on üks CEFTAga liitumise eeltingimusi.

Praegu kuuluvad CEFTAsse Ungari, Poola, T?ehhi Vabariik, Slovakkia ja Sloveenia. Oma huvi CEFTAga ühinemise vastu on üles näidanud lisaks Ukrainale ka Bulgaaria, Rumeenia ja Balti riigid.

Kut?ma kinnitas Poola-visiidi käigus, et Ukraina on alustamas oma rasketööstuse erastamist. Kut?ma kutsus Poola kaubanduskojas esinedes Poola ärimehi üles investeerima rohkem Ukrainasse. Senini on Poola investeerinud Ukraina majandusse vaid 11 mln USA dollarit.

Kut?ma avaldas ka lootust, et kahe maa vahelise kaubakäibe maht kahekor-distub peagi ja jõuab 2 mld dollarini aastas. REUTER-ETA

Hetkel kuum