4. juuli 1996 kell 22:00

Erastamisfondid on ühinemas

AS Pindi Investeerimisfondid on fondihalduriks nii Erastamise Usaldusfondile kui ka ALKE Erastamise Investeerimisfondile. Mõlemad fondid on kinnised.

Oja sõnul on Erastamise Usaldusfond 14 miljoni suuruse fondimahuga kinnistest fondidest üks suuremaid, seevastu kahe miljoni krooni suuruse fondimahuga ALKE Erastamise Investeerimisfondil on raske iseseisvalt tegutseda.

Kahe ühineva investeerimisfondi edasine areng sõltub Eesti väärtpaberituru arengust, kuna mõlemad on investeerinud Eesti turule, ütles Oja. Fondide ühinemine ei too kaasa mingeid sisulisi muudatusi, sest nende investeerimisportfellid ja likviidsusastmed on sarnased, lausus Hannes Oja.

Erastamise Usaldusfondi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 19. juulil. Kui selleks ajaks ei saada kvoorumit kokku, lükkub otsuse langetamine veel kahe nädala võrra edasi.

« Ühinemisprotsess peaks olema läbi augusti keskpaigaks,» täiendas Oja.

ALKE Erastamise Investeerimisfondi aktsionärid on ühinemise Erastamise Usaldusfondiga juba heaks kiitnud. «ALKE aktsionäridele on see ainuke võimalus, kuna nende tegevuslitsentsi pole pikendatud,» lausus Hannes Oja.

Iga ALKE Erastamise Investeerimisfondi aktsionär saab senise aktsia vastu 1,62 Erastamise Usaldusfondi aktsiat. Aktsia vahetussuhte on Oja sõnul määranud audiitorfirma KPMG Estonia 31. märtsil.

Ühinenud fondi aktsiakapitaliks saab 12,4 mln ja fondi maht 16 mln krooni. Usaldusfondi senine 13kroonine aktsia puhasväärtus jääb Oja sõnul ühinemisel samaks.

Kahe fondi ligikaudu 3600 aktsionärist on enamik eraisikud.

Hetkel kuum