21. juuli 1996 kell 22:00

Ettevalmistused vallandamiseks

Töötajate vallandamine on paljude tööandjate jaoks psühholoogiliselt raske protseduur, kus lisaks ähvardab juriidiliste möödalaskmiste oht. Personali informeeritus majanduslikest tõsiasjadest -- milline majandustegevus toob firmale kahjumit, kuidas on muutunud erinevate allüksuste panus ettevõtte väärtusketis, kui kalliks läheb tegelikult tööandjale üks või teine töökoht ja millist tootlikkust ning müügikatet tasuvuspunkti jõudmiseks vajatakse -- ei võta küll maha vallandatava tulevikuhirme ja emotsioone, kuid aitab siiki tööandja olukorda mõista.

Tulemusjuhtimise põhimõtete järgi peab tööandja teadma, kui kõrge on latt, millest allapoole jäävate töötulemuste korral tema ja firma teed varem või hiljem lahku lähevad. Negatiivne hinnang tööle ja töösuhte lõpetamise perspektiiv ei tohiks töötajale üllatuseks kujuneda. Talle tuleks aegsasti anda võimalus enda oskusi ja tulemuslikkust parandada või vastavalt firma vajadustele ja inimese võimetele paremat rakendust leida.

Hetkel kuum