21. juuli 1996 kell 22:00

Haige laps puhkust ei katkesta

Töötajate pöördumised tööinspektsioonide poole on sagenenud. Soovitakse selgitust, kas puhkuse kasutamist takistavaks asjaoluks loetakse seda, kui töötaja puhkusel viibimise ajal hooldab haigestunud perekonnaliiget.

Soovitakse teada, kas puhkus haige perekonnaliikme hooldamise ajal katkeb ning kas töötaja puhkus pikeneb hoolduspäevade võrra või on töötajal õigus seda puhkuseosa kasutada muul ajal.

Puhkuseseaduse § 18 1. lõike 1. punkti kohaselt on puhkuse kasutamist takistavaks asjaoluks töötaja ajutine töövõimetus. See tähendab, et töötaja puhkus katkeb üksnes siis, kui töötaja puhkuse ajal ise haigestub.

Perekonnaliikmete haigestumine ja nende hooldamine puhkuse ajal ei katkesta puhkuse kasutamist ning töötajal ei ole õigust nõuda puhkuse pikendamist või puhkuseosa kasutamist mõnel muul ajal.

Hetkel kuum