28. juuli 1996 kell 22:00

Millised on läbirääkivate poolte põhiseisukohad?

Oleme seisukohal, et ei toeta üldiseid ja kaudseid toetusmeetodeid. Toetame aga investeeringute ja igasuguste arengutegurite soodustusi. Lähtume sellest, et majapidamised peavad olema efektiivsed. Umbes 40--50% ettevõtetest, s.o osaühingutest, ühistutest jne, on teeninud kasumit, ent arenguks vajalikku kasumit on teeninud vaid umbes 1/3. Seega ei suuda hetkel keskmine osa, väikese kasumiga või ka väikese kahjumiga töötavad ettevõtted, oma arenguks piisavalt teenida. See keskmine seltskond vajab mingit süsti, et tasuvaks muutuda. Taludes on saagikus ja produktiivsus umbes veerandi võrra ettevõtete omast suurem. Praeguseks aktsepteeritud ettepanekud on muu hulgas järgmised: laenuintressi ja kapitali soetamise toetus, toetused saneerimiseks (kohustusega hiljem tagasi maksta), tulumaksu soodustused investeeringute pealt, talunikele sotsiaalmaksu kaotamine kapitali tulu pealt, ka kütuseaktsiisi mittetõstmine ja kompenseerimine. Osa tootjaid nõudsid, et väetist müüdaks odavamalt ning elektrienergiat kompenseeritaks ja kehtestataks kõrged tollimäärad. Oleme selle vastu, kuna need toetused ei jõua põllumeheni. On võimalik, et tootjad on mõnede ettepanekute osas eriarvamusel.

Ma ise ei osale küll neil läbirääkimistel, ent olen niivõrd kursis, kuivõrd ma nende asjade vastu huvi tunnen. Lõpptulemusteni pole veel jõutud, minu teada esmaspäeval (täna -- toim) veel kohtutakse. Ettepanekutes on arutlusel 18 punkti, mõningates jäävad aga pooled eriarvamusele, ei suudeta omavahel kokku leppida.

Oli arutlusel ka mürkkemikaalide ja väetiste ostmiseks toetuse taotlemine, samuti käibemaksusoodustuse tegemine, ent neid ettepanekuid ei toetatud. Selles suhtes on informatsioon, mida mina läbirääkimiste kohta olen saanud, väga ühepoolne ja üldine. Ma ei tahaks läbirääkimiste kohta informatsiooni anda, kuna ma ei võta neist osa. Praegu on igasugune toetus põllumajandusele teretulnud, ma ei saa selles suhtes tootjate ettepanekutele vastu olla. Aga ma pole kursis, kas tegemist on ka ülepakkumistega, peaks need pakkumised uuesti põhjalikult läbi vaatama. Alati tekib vaidlus, et kes ütleb, et mina töötan efektiivselt ja teine ei tööta. Praegu puudub suurel osal taludest raamatupidamine, õiged andmed saab ikka siis, kui on olemas alus ja keegi peab olema siis kohtumõistja. Praegu ei julge oma täpset hinnangut veel anda, ootan läbirääkimiste tulemusi.

Hetkel kuum