12. august 1996 kell 22:00

Kranich oli kuulekas käsutäitja

Prokuröri esitatud süüdistus Heiki Kranichi vastu koosneb viiest osast. Esiteks, Kranichi loal anti pangatöötajaile võimalus vahetult enne 1992. aasta rahareformi vahetada rublasid Rootsi kroonide vastu kursiga 1:1. Teiseks, Kranich kustutas vehkleja Kaido Kaaberma 2400 Soome margase laenu. Kolmandaks, Kranichi allkirjaga väljastati 1992. aasta valimiskampaaniaks Isamaale 35 000 krooni. Neljandaks, Kranich ei esitanud kuludokumente bensiiniraha kasutamise kohta. Viiendaks, Kranichi korralduse alusel inkasseeriti Rootsi firma Trendy EWI Group Ab arvelt Moskva firma Inter-Agro kasuks, mille järel raha kanti OÜ Agseri deposiidiarvele hoiuprotsendiga 25.

Mais 1992 tegi Trendy EWI Group maksekorralduse, millega tahtis kanda oma LEPi kontol olnud 33,9 miljonit rubla Hansapangas avatud kontole. Ülekande täitmise asemel andis Heiki Kranich hoopis korralduse rahuldada Inter-Agro inkasso Trendy EWI vastu, ehkki juba tollal oli see vastuolus sularahata arveldamise eeskirjadega.

Just sellest inkassost saigi alguse Lääne-Eesti Panga pankrotiprotsess, sest Trendy EWI kaebas panga kohtusse, nõudes 3,39 miljoniks krooniks muutunud rublasid tagasi. Lääne-Eesti Panga pankrot kuulutati Trendy EWI hagiavalduse põhjal välja 24. märtsil 1993, võla sissenõudmine lõppes riigikohtu tsiviilkolleegiumi 1994. aasta 15. septembri otsusega, milles tunnistati panga võlga firmale koos viivistega 6,48 miljoni krooni ulatuses.

Kranichi kaitsja vandeadvokaat Indrek Teder esitas eile kohtule kinnitused selle kohta, et niisugust firmat nagu Trendy EWI Group pole registreeritud ei Rootsis, Moskvas ega Eestis.

Tsiivilhageja esindajana Kranichi protsessi kaasatud vandeadvokaat Andres Hallmägi sõnas, et kõnealuses kriminaalprotsessis ei ole tähtsust, kas firma nimi on parajasti Trendy EWI või TEWI, sest Rootsis kehtiva korra järgi on seal võimalik firma nime sama registrinumbri all muuta. Lisaks viitas Hallmägi hiljuti riigikohtu lahendi saanud Tartu Kommertspanga protsessile, kus Gunnar Dudkin mõisteti vangi sellest hoolimata, et otsest kahjukannatajat ei olnud. «Kui raha Lääne-Eesti Panga kontole pandi, oli Trendy EWI olemas. Kust see raha siis tekkis?» esitas Hallmägi retoorilise küsimuse.

Tallinna linnakohtus tunnistusi andnud LEPi juhatuse liige Margus Müts ütles, et see, kes Lääne-Eesti Pangas Aare Sosaare seisukohtade vastu astus, pidi järgmine päev pangast lahkuma. Tema meelest on kohtupinki Sosaare asemel kutsutud vale mees, vihjates sellele, et Heiki Kranich oli vaid kuulekas käsutäitja: «Kranichist ei sõltunud mitte midagi.» Sama kinnitasid ka mitmed teised tunnistajad.

Kohtunik Helve Särgava ütles, et kohtuprotsessi jätkatakse siis, kui kohtusse ilmuvad mitmed olulised tunnistajad, sealhulgas LEPi juht Aare Sosaar, samuti teise tsiviilhageja esindajana protsessi kaasatud LEPi pankrotihaldur vandeadvokaat Andres Rüütel.

Rüütel ütles eile telefonitsi, et tema avalduse põhjal algatas keskuurimisbüroo panga tegevuse suhtes kriminaalasja juba septembris 1993. Ta avaldas lootust, et peatselt hakatakse sealt avalikkuse ette tooma üksikuid LEPi tegevusega seotud seiku ja tegelasi.

Pankrotiprotsessi käigus tunnistati võlanõudeid LEPi vastu ühtekokku 28,9 miljoni krooni ulatuses, millest tänase seisuga on rahuldatud 15 protsenti ja rahuldamisjärgus veel 1,5 protsenti.

Aare Sosaar, kelle kohtusse kutsumiseks ähvardas kohtunik Helve Särgava rakendada sundtoomist, tegutseb praegu Pärnus omanimelises konsultatsioonifirmas.

Heiki Kranichi protsessi järgmine istungipäev selgub loodetavasti järgmisel nädalal.

Hetkel kuum