12. august 1996 kell 22:00

Maksuvabastust ei tule

Lihtsaim viis teenida ettevõt-jate toetushääli on esitada aeg-ajalt ettevõtteid tulumaksust vabastavaid seaduseelnöusid. Hoolimata sellest, et eelnõudele seadusejõudu andvat heakskiitu riigikogu poolt ei julge loota ei eelnõu esitajad ega ka nende oponendid.

Äripäev toetab kahel käel reformierakonna poolt esitatud ettevõtteid tulumaksust vabastavat eelnõu. Kuid samas hakkab ka Äripäev langema eelnõu vastuvõtmise suhtes pessimistlikumalt häälestatud koori. Ehkki ideeliselt on seaduseelnõu kahtlemata progressiivne ning ettevõtja seisukohalt lausa kuldaväärt, kõlavad üha vähem usutavalt reformlaste kinnitused eelnõule veel selle aasta sees ka seadusejõud anda.

Huvitaval kombel vulpsavad eelnõud avalikkuse ette neid esitava erakonna nn halbadel aegadel, ehk siis, kui on tarvis erinevatel põhjustel tõsta oma renomeed. Ettevõtteid tulumaksust vabastav eelnõu jõudis riigikogu ette jaanuaris. Ent enne seda ei andnud valitsuskoalitsiooni läinud ettevõtluslembene reformierakond oma valijatele rahuloluks sugugi põhjust. Tõenäoliselt septembris suurejoonelisema tulumaksuvabastuskampaania alustamist võib aga silmnähtavalt siduda kohalike valimiste saabumisega. Või, tõepoolest väga küüniliselt otsides, võib põhjuseks tuua näiteks reformierakonna vajadust suunata avalikkuse survet kohtule eelnõu esitaja Heiki Kranichi päästmiseks trellide vahelt. Lühidalt, eelnõu aeg-ajalt avalikkuse ette viskamine vastavalt vajadusele lõhnab populismi järele. Kas eelnõu esitajad selle tõeks saamisse enam niiväga usuvadki?

Tiitel «kõige ettevõtjasõbralikum erakond» oli reformierakonnale pärast jaanuaris-veebruaris toimunud vaidlusi maksuvabastuse üle taastatud. Eelnõu sumbus kuhugi kabinettide hämarusse ning ühtlasi oli ka mööda lastud parim aeg eelnõu kehtestamiseks.

Tänaseks on päevavalgele tulnud mitu uut maksunduse olukorda puudutavat nüanssi, mis teevad ettevõtetele tulumaksuvabastuse kehtestamise äärmiselt küsitavaks. Olulisim neist on Eesti koondeelarve defitsiit, mis ei luba lähema paari aasta jooksul maksubaasi vähendada. Pigem on ettevõtjatel aga oodata maksukoormuse tõusu. Vastavalt IMFi memorandumile peab valitsus defitsiiti kahandama 0,5 protsendini järgmise aasta lõpuks. See aga tähendab, et memorandumi täitmiseks peab valitsus 1997. aasta jooksul leidma umbes 400 miljonit krooni lisatulusid ja loomulikult on selleks lihtsaim viis maksude tõstmine.

Ning ka sel juhul, kui vasta-valt reformlaste väidetele laekub riigile muudest allikatest tulumaksuvabastuse puudujääki korvav maksuraha, ei lepi koonderakonna juhtimisel töötav rahandusministeerium praeguse maksusüsteemi kõigutamisega.

Praegu on maksunduses käsil Eesti majanduses eelneva aasta-poolteise jooksul tehtud vigade parandus. Ilmselt jäävad Eesti kehvapoolset 2--3protsendilist aastast majanduskasvu tõstvad otsused, mille hulka võib lugeda ka ettevõtete tulumaksust vabastamise seaduseelnõu, ootama, kuni tehtud vead on parandatud. Äripäeva pessimistliku prognoosi järgi tuleb ettevõtete tulumaksuvabastus tõsisemalt jälle kõne alla 1998. aasta eelarve koostamisel järgmisel kevadel. Äripäev loodab, et reformierakond järgmine kord õiget aega maha ei maga.

Hetkel kuum