18. august 1996 kell 22:00

Käsiraha tagab lepingu täitmise

Lepingu varalised tagatised on käsiraha, pant ja tagatisomandamine. Varaliste tagatiste puhul on oluline vara suurus, kvaliteet, väärtus ja likviidsus.

Käsiraha on rahasumma, mille üks lepingupooltest annab temalt lepingu järgi tasumisele kuuluvate maksete arvel teisele poolele, et tõendada lepingu sõlmimist ja tagada selle täitmist. Kui käsiraha andnud pool lepingut ei täida, siis jääb käsiraha teisele poolele. Ei täida aga lepingut käsiraha saanud pool, peab ta maksma teisele lepingupoolele käsiraha kahekordse summa. Kreeditori seisukohast on käsiraha plussiks see, et lepingu sõlmimisel saab ta reaalse rahasumma.

Hetkel kuum