26. august 1996 kell 22:00

Ka müüjal peavad olema kindlad garantiid

Kuidas kaitsta müüjat sellise ostja eest, kes sõlmib küll lepingu ja laseb sisse kanda eelmärke, kuid hiljem enam raha maksta ei soovi?

Saksa õiguspraktikas on selliseks juhuks välja kujunenud järgmine lahendus: juba esialgse ostu-müügilepingu sõlmimisel teeb ostja notari juures ka avalduse, millega palub kustutada tema kasuks kinnistusraamatusse tehtud eelmärge. See avaldus jääb notari kätte ning kui on ilmne, et ostja ei kavatsegi müüjale raha maksta, esitab notar avalduse kinnistusametile, märge kustutatakse ning müüjale saab otsida uue ostja. Kui aga raha on nõuetekohaselt makstud, saab notaribüroo töötaja või mõni teine volitatud isik sõlmida poolte nimel ning esitada kinnistusametile asjaõiguslepingu ostja kinnistu omanikuna sissekandmiseks.

Veelgi suurema mõlemapoolse kindluse saavutamiseks on kinnisvaratehingutes võimalik kasutada lisaks eelmärkele kinnistusraamatus ka notari deposiiti. Sellisel juhul annab ostja ostu-müügisumma juba lepingu sõlmimisel notari kätte hoiule. Raha on notari juures kuni eelmärke kandmiseni kinnistusraamatusse.

Kui eelmärge on sisse kantud, niisiis ostja õigused tagatud, maksab notar raha müüjale välja ning pooled või nende poolt volitatud notaribüroo töötaja saab sõlmida ning kinnistusametile esitada asjaõiguslepingu ostja kinnistu omanikuna kinnistusraamatusse sissekandmiseks.

Esialgse ostu-müügilepingu sõlmimisel makstav notaritasu sõltub ostu-müügisummast ning maksta tuleb kahekordne täistasu, hilisem asjaõiguslepingu sõlmimisel makstav notaritasu on 59 krooni. Deposiidi kasutamisel tuleb raha üheks kuuks deposiiti andmise eest maksta veerand täistasust. Kinnistusameti toimingute eest tuleb riigilõivu maksta järgmiselt: uue omaniku sissekandmise eest 100% lõivu täismäärast, märke sissekandmise eest 25% ning märke kustutamise eest 25% lõivu täismäärast.

Olgu näitena toodud tehing, kus kinnistu müüakse hinnaga 200 000 krooni. Sellisel juhul on notaritasu lepingu tõestamise eest 967,60 krooni, asjaõiguslepingu tõestamise eest 59 krooni, märke kustutamise avalduse eest 59 krooni.

Märke sissekandmise avalduse eest, mida sisaldab ostu-müügileping, notaritasu maksta ei tule, samuti esindab notar lepingupooli kinnistusraamatus tasuta. Kinnistusameti toimingute eest makstav riigilõiv on märke sissekandmise eest 102,50 krooni, uue omaniku sissekandmise eest 410 krooni ning märke kustutamise eest 102,50 krooni. Kahenädalase notari deposiidi kasutamisel lisandub veel 60,50 krooni.

Tugeva garantii saamine maksab seega 383,50 krooni, mis on ebaõnnestunud tehingu väärtusega võrreldes väga väike raha.

Hetkel kuum