25. september 1996 kell 22:00

Sosaari väitel lähtus Kranich juhatuse otsustest

Aare Sosaar kinnitas, et LEPi juhatuse otsuste kohaselt anti pangatöötajaile võimalus vahetada enne rahareformi rublasid Rootsi kroonide vastu sooduskursiga 1:1, kustutati vehkleja Kaido Kaabermale antud pangalaen, spondeeriti Isamaad 1992. aasta valimiskampaania ajal ning rahuldati 33,9 miljoni rubla ulatuses Moskva firma Inter-Agro inkassonõue Rootsi firma Trendy EWI Group vastu. Just neis asjades süüdistab prokurör Urmas Tammiksaar Kranichit, keda kahtlustatakse oma ametiseisundi kuritarvitamises.

Sosaar väitis veel kohtule, et kuludokumentide mitteesitamine bensiiniraha kasutamise kohta, milles samuti Kranichit süüdistatakse, oli LEPi raamatupidamises välistatud.

Prokuröri küsimusele, kus need juhatuse protokollid ja otsused praegu asuvad, ei osanud Sosaar vastata. Tammiksaar ütles pärast kohtuistungit, et Sosaari väited võivad ju tõele vastata, kuid tema pole ühtegi sellekohast paberit näinud.

Eile andis tunnistusi ka LEPi nõukogu esimene esimees Hugo Peterson, kes ütles, et panga juhatus eesotsas Sosaariga ei andnud nõukogule täit ülevaadet panga tegevjuhtkonna ettevõtmistest. Petersoni sõnul oli näiteks Rootsi kroonide soodusmüük panga töötajaile vastuolus LEPi nõukogus heakskiidetud juhiste jäme rikkumine.

Kranichi kaitsja vandeadvokaat Indrek Teder pani kohtule esitatud taotluses kahtluse alla kriminaalprotsessi tsiviilhageja esindajana kaasatud vandeadvokaat Andres Hallmäe volituste ehtsuse. Teder juhtis taotluses kohtu tähelepanu asjaolule, et ärinime Trendy EWI Group all ei ole Eestis ega Rootsis registreeritud ühtegi firmat.

Rootsi äriregistris on küll registreeritud TEWI Group ja selle õigusjärglane Ewizonen i Värnamo Ab, mille pankrot läinud aasta mais välja kuulutati. Kuid et igal firmal saab Tederi sõnul olla vaid üks ärinimi, ei olevat Trendy EWI Groupi kaasamine kriminaalprotsessi tema väitel millegagi põhjendatud.

Andres Hallmägi ütles kohtule, et Ewizonen i Värnamo pankrotihalduri antud kirjalik volitus esindada firma eelkäijat Trendy EWI Groupi ehk TEWI Groupi on Rootsis küll postitatud, kuid pole veel temani jõudnud.

LEPi pankrotihaldur, vandeadvokaat Andres Rüütel esitas Tallinna linnakohtule taotluse peatada Kranichi kriminaalprotsess ajani, kuni jõuab lahendini tema poolt Lääne maakohtule esitatud hagiavaldus, milles pannakse samuti kahtluse alla Trendy EWI Groupi volituste tunnistamine.

Rüütel kinnitas hiljem, et hagiavaldust ajendasid teda esitama Tederilt saadud materjalid, mille kohaselt Trendy EWI Group pole registreeritud ei Eestis ega Rootsis.

Aare Sosaar tõdes, et Trendy EWI Gorupi pangakontot käis LEPis avamas firma Moskva esindaja. Sosaar lisas samas, et Trendy taust on üsna hämar. See oli ka väidetavalt üks põhjusi, miks Inter-Agro inkassonõue rahuldati.

Prokurör Urmas Tammiksaar ei vaielnud Tederi ja Rüütli taotluse rahuldamisele vastu, esitades omakorda taotluse võtta Kranichi kriminaalprotsessi toimikusse riigikohtu lahendiga lõppenud Trendy EWI Groupi ja LEPi tsiviilvaidluse toimik.

Kohus otsustas Kranichi kriminaalprotsessi peatada ajaks, kuni Lääne maakohus jõuab Rüütli hagis kohtulahendini. LEPi pankrotihalduri hagiavaldus tuleb arutusele oktoobri lõpus.

Hetkel kuum