1. oktoober 1996 kell 22:00

Rootsi on soodus rahapesupaik

FATF konstateerib, et Rootsi pangasüsteem on rahapesijatele meeltmööda, kuna see on tehniliselt väga arenenud ning personaalseid kontakte kliendi ja pangatöötaja vahel on vähe.

Suurim osa mustast rahast tuleb Rootsi Venemaalt ja Ida-Euroopast ning see paigutatakse advokaatide, maaklerite ja pankade abiga põhiliselt kinnisvarasse ja eri tüüpi firmadesse.

Rootsi rahapesuvastased seadused on ebaefektiivsed ning sedasorti kuritegude karistused on liiga kerged, rõhutab FATF.

FATF soovib, et rahapesu käsitletaks omaette kuriteona ning et seadus näeks ette kahtlase raha konfiskeerimise võimaluse.

Salajases FATFi ettekandes, mis on saadetud tutvumiseks Rootsi rahandusministeeriumile, on tehtud järgmised ettepanekud:

*ka siis, kui on tegemist vahendajatega, peab süüdistaja saama ajutiselt kahtlase raha kasutamise külmutada;

*pankadel peab olema arvutis rahapesuregister, mis takistab rahapesus kahtlustatavatel raha ühest pangast teise üle kanda;

*rangemalt tuleb karistada pangatöötajaid, kes hoiatavad rahapesijaid.

Rootsis on seni umbes tuhandest rahapesukahtlustusest jõudnud ainult üheksa süüdistuse esitamiseni ja kaks süüdimõistva kohtuotsuseni. Peaaegu kõik teated rahapesu kohta on tulnud pankadelt. FATF peab väga imelikuks, et Rootsi kindlustusfirmad pole seni teinud ainukestki teadet rahapesukahtlustuse kohta. DI

Hetkel kuum