6. oktoober 1996 kell 22:00

Juhi enesehindamise astmed

Juht suudab ka ise hinnata, kui hea juht ta on, kuigi see on raske. Selleks on vaja kahte asja:

- ta peab valdama mingil määral endale tõe rääkimise kunsti;

- tal peab olema nn joonlaud, millega on võimalik enda kui juhi täiuslikkust mõõta.

Mis puudutab oskust endale tõtt rääkida, siis nõuab see pikemat selgitamist. Vajaliku joonlauana võib esitada juhi täiuslikkuse üheksa astet.

Esimene aste: te pole veel võimeline andma üldisemaid korraldusi, vaid oskate anda konkreetsetele inimestele konkreetseid ülesandeid: kes peab midagi kusagile viima, kes peab midagi mingisse lahtrisse kirjutama jne. Te tegelete ainult osaga oma alluvatest, teised on alakoormatud ja ootavad pidevalt teie korraldusi.

Teine aste: te osakate juba anda üldisi korraldusi, kuid neid ei täideta iseenesest. Pärast käsu andmist tuleb teil hakata selle täitmist korraldama, sest te pole paljusid asjaolusid ette näinud.

Kolmas aste: te olete juba õppinud andma asjalikke korraldusi, mida isegi teie äraolekul täidetakse. Kui te lähete seejuures alluvate kohustuste ja oma kompetentsi piiridest kaugemale, ei tule teil käskida, vaid paluda.

Neljas aste: alluvad on valmis käsitama iga teie palvet käsuna ja teil pole enam tarvis käsutada -- piisab palvest.

Viies aste: te ei käsuta ega palu, vaid esitate oma alluvatele küsimusi. Teie küsimuste põhjal taipavad nad ise, mida on tarvis teha või mida nad oleksid pidanud tegema.

Kuues aste: te ei käsi, palu ega esita küsimusi.

Alluvad tulevad ise teilt küsima, kui neil on tarvis teie arvamuse kohta täpsemat teavet. Te olete hakanud töötama arupärimisrezhiimil.

Seitsmes aste: teil ei tarvitse alluvatega üldse midagi rääkida. Nad toovad teile koos küsimustega ka oma otsuste variandid.

Teil tarvitseb ainult pead noogutada või raputada. Rääkida polegi enam tarvis.

Kaheksas aste: alamad ei pöördu teie poole. Neile piisab teadmisest, et olete olemas.

Kõik tiirleb teie nagu nähtamatu telje ümber, kõik kulgeb teie sätestatud korra kohaselt.

Üheksas aste: kõik kulgeb teist loodud legendi ümber.

See legend muutub, kohandub järjekordse ajajärgu vajadustega.

Hetkel kuum