8. oktoober 1996 kell 22:00

Valitsus hämab Katariina kaiga

Tallinna linnakohus lükkas eile Toomas Kitsingu palvel edasi Baltic Forest Linesi algatatud kohtuprotsessi Eesti riigi vastu. Concordia advokaadibüroo vandeadvokaat Maria Mägi ütles, et ta ei oska enam arvata, mitu kantslerit peab kaitseministeeriumis vahetuma, et juba kaks aastat kestvasse vaidlusse Baltic Forest Linesi rendiõiguse üle mingit selgust tuua.

Selle aasta jaanuaris hindas endine kaitseministeeriumi kantsler Robert Lepikson Baltic Forest Linesi ja kaitseliidu fondi vahel sõlmitud kokkulepet Katariina kai renditingimuste üle riigile ebasoodsaks.

Baltic Forest Lines lubas rendilepingu järgi investeerida sadama väljaehitamisse Tallinnas Paljassaare poolsaarel 35 mln Eesti krooni ja maksta renti 2 mln kr aastas.

Oktoobri alguses esitas Baltic Forest Lines ka Tallinna halduskohtusse kaebuse, milles palutakse tunnistada osaliselt seadusevastaseks erastamisagentuuri nõukogu 4. augusti otsus muuta Katariina kai omandivorm ja anda see Tallinna munitsipaalomandisse.

Baltic Forest Lines leiab kaebuses halduskohtule, et Katariina kai munitsipaliseerimiseks puudub alus, viidates valitsuse määrusele 11. aprillist 1995, millega Katariina kai arvati riigivara hulka jäävate objektide nimekirja. Teisi otsuseid ei ole Eesti valitsus Katariina kai suhtes langetanud, ütles Maria Mägi.

Baltic Forest Linesi esindaja meelest ei saa munitsipaliseerimise aluseks olla Tallinna linnavolikogu otsus 1992. aasta oktoobrist, kuna see jäeti rahuldamata.

Baltic Forest Lines juhib kaebuses tähelepanu ka sellele, et erastamisagentuuri nõukogu pole oma otsust motiveerinud, ehkki seda näeb ette omandireformi aluste seadus ja seda on kinnitanud ka riigikohtu halduskolleegium.

Katariina kai anti kaitseministeeriumi haldusse valitsuse 29. aprilli 1994 korraldusega. Sama aasta augustis anti ministeeriumi määrusega Katariina kai kaitseliidu haldusse.

Oktoobris kuulutas kaitseliit välja kai rendikonkursi, mille võitjaks tunnistati Baltic Forest Lines.

Robert Lepikson pani jaanuaris rendikonkursi tulemuste seaduslikkuse kahtluse alla, põhjendades, et kaitseministeeriumi määrus ei ilmunud Riigi Teatajas.

Hetkel kuum