13. oktoober 1996 kell 22:00

EEA nõukogul tuleb kohtusse ilmuda

RASi Lembitu erastamise seaduslikkuse vaidlustanud ASi Klausel esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi, kes vahetas välja firma omanike usalduse kaotanud Arri Toominga, esitas kohtule mitu taotlust. Ta nõudis, et erastamisagentuur esitaks kohtule erastamisagentuuri nõukogu istungi helisalvestise, erastamiskonkursil osalenud firmade pakkumused ja pangagarantiid ning võitjaks tunnistatud ASi Rajaleidja äriplaani. Samuti tegi ta taotluse kutsuda kohtusse tunnistusi andma erastamisagentuuri nõukogu liige Ignar Fjuk ja ASi Klausel juhatuse aseesimees, endine Lembitu asedirektor Ants Tõnstein.

Kohus pidas vajalikuks kutsuda seletusi andma kõik erastamisagentuuri nõukogu liikmed ja nõuda erastamisagentuurilt välja kõigi pakkumuste koondandmestik ja ASi Rajaleidja pangagarantii. Ülejäänud taotlused lükati tagasi.

Erastamisagentuuri esindaja vandeadvokaat Jüri Raidla ja ASi Rajaleidja esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv juhtisid kohtu tähelepanu sellele, et Klauseli kaebus ei kuulu arutamisele ennistamistähtaja möödumise tõttu. Klausel sai Lembitu aktsiate müügist teada kõige hiljem jaanuaris, esitas kaebuse aga aprillis. Kohus märkis, et kaebuse esitamise tähtaeg ennistati juba juunis toimunud eelistungil ja see ei kuulu enam vaidlustamisele.

Pärast eelistungit õnnestus ASi Rajaleidja juhatuse esimehel Erik Seppingul saada endise Lembitu peadirektori Enno Müüri allkiri teatisele, et ta on alates 8. oktoobrist usalduse kaotuse tõttu ametist vabastatud. Müüri vabastamise aluseks on audiitorfirma ASi Rimess koostatud akt, milles leitakse, et Lembitu eelmise aasta tegevuse kohta puuduvad ettevõtte põhivara, materjalide ja valmistoodangu arvestamise algdokumendid ja koondid, samuti kassa algdokumendid. Eelmise aasta lõpul oli õmblusfirma põhjendamatult loobunud Klauseli kasuks tootmispindadest Tallinnas Vilde teel, Sõle ja Tshaikovski tänavas.

Küsimusele, miks Müüri varem peadirektori kohustustest ei vabastatud, vastas Erik Sepping, et ta ei suutnud teda varem tabada.

Halduskohtus selgus ka, et Enno Müür on 10. oktoobril saanud Klauseli juhatuse esimeheks.

Hetkel kuum