14. oktoober 1996 kell 22:00

Tugevaim Rootsi vedaja pakub kõrgeimat veohinda

Rootsi-suunaliste vedude turul on ekspedeerimisfirmade hulgas olemas kindel liider. Skandinaaviale, eriti Rootsile, spetsialiseerunud Svex Eesti suutis esimesel poolaastal ainuüksi Rootsi turult välja meelitada peaaegu sama palju käibemiljoneid kui laiahaardeline kõrgeima käibega Balti Transport muude suundade pealt kokku.

Viljandi KEK Tradingule laekunud hinnapakkumusi jälgides võivad paljud ekspedeerijad Svexi vaid kadestada. Pakkumust, mis on ligikaudu 10 000 krooni kallim konkurentide keskmisest autoveo hinnast, vähemalt 2--3 päeva pikema veoajaga ja poole lühema maksetähtajaga, võib endale lubada ekspedeerija, kelle koht turul on kõigutamatu ja võimaldab klientide valikut ka suuremate firmade seas. Kuna väidetavalt ainuisikuliselt hinna kokkupanekuga tegelenud Svex Eesti juht Jaan Lepp viibis komandeeringus, ei olnud võimalik saada selgitust, mida suudab Svex siiski pakkuda 10 000 krooni eest paremini. Seetõttu pean seni nõustuma ekspert Asko Talu arvamusega, et Svexi pakkumus tundub ülepakutuna.

Järjekordselt on eksperdi tähelepanu pälvinud Skanekspedi pakkumus. Vastulausena Asko Talule väidab Skanekspedi tegevdirektor Üllar Lainela, et autovedajate veohinnad on pidevas kõikumises ja kui ekspedeerija suudab sellest lähtuvalt kliendile välja pakkuda hinna 500--1000kroonise täpsusega, on ta tegutsenud professionaalselt. Ka ei nõustu Lainela väitega, et ekspedeerija peaks hinnakõikumistest tulenevad riskid enda kanda võtma ja pakkuma kliendile välja ühe kindla hinna. Näitena toob ta pangad, kus keegi ei pahanda iga päev muutuva valuutade hinna üle.

Teised ekspedeerijad millegipärast Skanekspedi professionaalsuse kriteeriumitest ei hooli ja annavad kliendile kindla hinna.

Rootsi on üks suuremaid Eesti kaubapartnereid. Erinevalt Soomest on Eesti ja Rootsi vahelised veod mahuliselt enam-vähem tasakaalus, st koormaga liikuvate veovahendite arv mõlemas suunas on võrdne (kaupa on piisavalt). Sellega võib seletada juuresolevate pakkumuste suurt erinevust (mõned veofirmad võivad lubada endale koormate valimist, mida võtta vedada, mida mitte).

Ebaselge on Scanekspedi pakkumine 18 800--20 000 krooni, veoaeg 1--2 päeva. Kliendina valiksin ühepäevase teenuse 18 800 krooni eest. Millest oleneb hinna kõikumine konkreetsel marsruudil? Ilmselt pakub Skaneksped hindu sõltuvalt vedajate hinnakõikumistest. Arvan, et kliendile oleks parem pakkuda üht konkreetset hinda.

Ülepakutuna tundub Svexi pakkumine 32 837 krooni (kuus päeva), kuhu lisanduvad veel lisatasud.

Hetkel tunduvad reaalsed pakkumised vahemikus 20 000--25 000 krooni veoajaga kuni neli päeva.

Hetkel kuum