23. oktoober 1996 kell 22:00

Rootsi tööstuse vangerdus

Eile avalikustas Rootsi majandusleht Dagens Industri tööstusringkondade salaplaani Rootsi tuumaenergeetika säilitamiseks.

Tööstus nõuab, et valitsus võimaldaks Rootsi reaktoritel jätkata kuni seadmete tehnilise eluea lõpuni, ning on selle eest valmis kinni maksma 30--35 aastat tagasi valminud Ignalina ja Sosnovõi Bori reaktorite sulgemise. Plaani maksumus ületab 10 miljardit Rootsi krooni.

Rootsi tööstusliidu esimees Bert-Olof Svanholm on plaani arutanud Rootsi valitsuse esindajatega, sealhulgas peaminister Göran Perssoniga. DI andmeil on korduvalt oma esinemistes Läänemereäärsete riikide ohutust rõhutanud Persson plaanist väga huvitatud.

Rootsi töösturite idee järgi tuleks Läänemere-äärsetel arenenud tööstusriikidel endise idabloki reaktorid omavahel ära jaotada eesmärgiga suurendada Tshernobõli-tüüpi reaktorite ohutust ning need järk-järgult sulgeda.

ABB endine juht Percy Barnevik on ideed arutanud ka Soome ja Saksamaa valitsus- ja tööstusringkondades.

Täna arutlusel olevad ettepanekud puudutavad eelkõige Ignalinat, mis alles augustis radioaktiivse lekke tõttu ajutiselt sulgeda tuli. Ignalina 1350MW võimsusega töötavad reaktorid on maailma suurimad, DI arvutuste kohaselt läheks sulgemine maksma 6--7 miljardit krooni. Selle lisanduvad Sosnovõi Bori sulgemise ning jaama ümberehitamise kulud. Arvestuste hulka on arvatud gaasil töötava elektrijaama väljaehitamine. Gaasijuhtmed on olemas nii Ignalinas kui Sosnovõi Boris. Praegu töötab Sosnovõi Boris neli 1000MW reaktorit.

Peaküsimus on finantseerimine, mis kavatsetakse lahendada tuumaenergia täiendava maksustamisega.

Idee on hea, see võimaldaks omal moel lepitada nii Rootsi tuumaenergeetika likvideerimise pooldajate kui vastaste nõudmised. Rootsi rahvapartei on ammu nõudnud, et olulisem kui Rootsi tuumajaamade sulgemine on aegunud reaktorite likvideerimine idas.

Ka tuumaenergeetika kaotamist pooldavad parteid saavad ideest kasu, kuna rahvusvahelisel tasandil toimuv ulatuslik reaktorite sulgemine Euroopa riikide toel kiirendaks ka tuumaenergeetika likvideerimist Rootsis.

Keskparteiga koostöö jätkamiseks on Rootsi valistsus järele andnud nõudmisele sulgeda esimene reaktor enne 2002. a valimisi. Nii on sotsiaaldemokraadid pidanud kinni lubadusest minna energiatootmises üle keskkonnaohutumatele alternatiividele. Seejärel on mõeldav, et iga reaktori sulgemine Ida-Euroopas lükkab Rootsi reaktorite sulgemist kord korralt edasi. DI

Hetkel kuum