29. oktoober 1996 kell 22:00

Energiaseadus jõudis ministriteni

Valitsus arutas eile esimest korda fundamentaalse iseloomuga energiaseaduse eelnõu, millega justiitsminister Paul Varuli sõnul on majandusministeerium hästi hakkama saanud.

«Ma ei kahtle, et see seadus saab valitsuse ja parlamendi heakskiidu,» nentis ka majandusminister Andres Lipstok.

Energiaseadus peab hakkama reguleerima energia turgu, mis tänini on reguleerimata. Lipstok möönis, et mõningast regulatsiooni seni kujundasid vaid valitsuse määrused või Eesti Energia peadirektori käskkirjad.

Kuivõrd Eesti Energia ja energiasüsteem hakkab jõudma läbivaieldud staadiumisse, läbi on kirjutatud ja vaieldud nn vaba turg, siis sinna energiaseaduseta kindlasti jõuda ei saa, rääkis Lipstok.

Majandusminister kinnitas, et vabaturule minkuga ei ole Eesti hiljaks jäänud. Ka Euroopa energiaturul tekkis vabaturu mõiste alles üheksakümnendate algul.

Seadus reguleerib energiaturgu ja energiamajanduse riiklikku järelevalvet. Energia turu all mõistab seadus energia müüki energiakaablimüügi võrgu kaudu ja elektri- ja võrkgaasi eksporti ja importi.

Energiamüügi juures tuleb majandusministri sõnul sisse sisult uus mõiste: leping. Seni ei ole lepingu sisu määratletud. Nüüd paneb energiaseadus lepingu ühele osapoolele, energia müüjale, kohustuse, et energia peab vastama teatud kriteeriumidele ja normidele.

Eraldi käsitleb seadus ka energia importi ja eksporti. Selle valdkonna reguleerimise delegeerib seadus valitsusele.

Energiamajanduse riikliku regulatsiooni ja järelevalve võtavad seaduse jõus-tumisel üle kaks struktuuri. Energiaturu inspektsioon hakkab jälgima energiaturu reeglitest kinnipidamist ja kontrollima hinna kujundamis. Kogu tehnilise järelevalve funktsiooni võtab riigilt üle tehnilise järelevalve inspektsioon.

Lipstoki sõnul hakkab valitsus energiaseaduse eelnõud taas arutama kahe nädala pärast. ÄP

Hetkel kuum