30. oktoober 1996 kell 22:00

Leedu astub vastusammu

Lepingu ratifitseerimise poolt oli Läti seimis 66 ja vastu 5 parlamendiliiget. Ainult üksmeelepartei liider Janis Jurkans soovitas ratifitseerimisest loobuda ja anda uuele Leedu parlamendile ja valitsusele aega olukorda lahendada. «Vastasel korral süveneb skandaal ja kogu maailm näeb, et Balti ühtsust pole olemas,» sõnas eksvälisminister. Kuid tema üleskutse jäi vastukajata.

Lahkuva valitsuse välisminister Povilas Gylys kommenteeris: «Eelistades majandushuve, on Läti oma tegevusega hüljanud Balti solidaarsuse ideaalid.» Ta teatas, et praegune valitsus ei hakka selle probleemiga tegelema, et mitte siduda oma otsustega tulevase valitsuse käsi. Ühtlasi ta tõdes, et lepingu ratifitseerimine Läti parlamendis on lükanud kahe riigi sellealased läbirääkimised kaugesse tulevikku.

Kohe pärast ratifitseerimist ütles Leedu president Algirdas Brazauskas, et «niisugune teguviis ei ole konflikti lahendamise viis, kuna jätab probleemi lahendamata, kuid annab samas Läti-Leedu suhetele negatiivse alatooni». Ta lubas peatselt teatada Leedu adekvaatsete meetmete rakendamisest.

Päev enne lepingu ratifitseerimist võttis Leedu parlament vastu avalduse Leedu-Läti suhetest, kus Leedu muu hulgas määratleb ühepoolselt merepiiri Lätiga. Iseloomulik on see, et Leedu variandi järgi jääb piirkond, kus Amoco/Opabi hinnangul asuvad põhilised naftavarud, suure varuga Leedu territoriaalvetesse.

Läti välisministeeriumi riigisekretär Maris Riekstinsh ütles, et see avaldus on vastuolus kahe riigi 1993. a riigipiirilepinguga, mille kohaselt merepiir määratakse kindlaks üksnes kahepoolse lepinguga. Riekstinshi sõnul on Leedu seega oma merepiiri ühepoolse määratlemisega rikkunud kahe riigi varasemaid kokkuleppeid.

Ka Leedu president Brazauskas ei ole viivitanud oma «adekvaatsete abinõude» teatavaks tegemisega. Nimelt soovitas ta parlamendi lähemal istungjärgul hakata arutama ajutist seadust Leedu territoriaalveepiiri määratlemise kohta. See seadus määrab kindlaks Leedu piiri konkreetsed koordinaadid Läänemerel. Seadus kehtib seni, kuni kirjutatakse alla Leedu-Läti merepiiri lepingule.

Ei ole kahtlust, et Leedu parlament selle ajutise seaduse vastu peatselt vastu võtab. Leedu nimetab seda seaduseelnõu pealesunnitud abinõuks pärast Läti parlamendis Läti ning Amoco (USA) ja Opabi (Rootsi) vahel sõlmitud litsentsilepingu ratifitseerimist. B&B

Hetkel kuum