31. oktoober 1996 kell 22:00

Eesti autovedajad taunivad vanusepiirangut

ASi Alu Veok juhatuse esimees Aivo Härmaste ütles, et sellise nõude kehtestamine on absurdne, sest piirangute kehtestamisel tuleks lähtuda eelkõige auto tehnilisest seisukorrast.

Ta lisas, et talle jääb arusaamatuks, miks on kehtestatud autode vanusepiirang 15 aastat, mitte aga näiteks 12 aastat.

Härmaste sõnul võib uue määruse kehtimahakkamisel hulk autovedusid tegevaid firmasid pankrotti minna, kuna ümberorienteerumine sisevedudele, mis ei too palju tulu, on raske, kui mitte võimatu. Eestis on ainult paar firmat, kellel on mitukümmend autot, ülejäänutel on maksimaalselt viis sõidukit, teab Härmaste.

Kui viie autoga firma peab kasvõi ühest autost loobuma, võib ta oma uksed kinni panna, lisas ta. Euroopas on piirangud karmimad

Teede- ja sideministeeriumi maanteeliiklusosakonna juhataja Lembit Kiviloo ütles, et autode vanusepiirangu kehtestamist arutati ka poolteist aastat tagasi Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonis, kelle liikmetest pakkusid mõned vanusepiiranguks isegi kümme aastat.

Kiviloo sõnul jõuti tookord seisukohale, et otstarbekas on kehtestada veokitele 15 aasta piirang.

Kiviloo jätkas, et näiteks Austria on keelanud riiki sissesõidu veoautodel, mis pole keskkonnasõbralikud ja on vanemad kui neli aastat. Ta lisas, et praegu käib Euroopas Saksamaa ja Austria eestvedamisel kampaania, mille eesmärk on kehtestada veelgi karmimad keskkonnaalased nõudmised. Selle järgi lubataks autovedusid Euroopas teha vaid sõidukitega, mis pole vanemad kui kolm aastat.

Kiviloo sõnul nõuavad paljud Euroopa riigid, seal hulgas ka Rootsi, et Eestis karmistataks rahvusvaheliste vedude litsentside väljaandmisel autovedajate suhtes kohaldatud keskonnaalaseid nõudmisi.

Arvestades Eesti firmade veokite sagedast arestimist Vene tollis, oleks idasuunas Aivo Härmaste sõnul sobilik sõita just vanemate autodega. Arestimise korral tuleb transpordifirmal tasuda teatud protsent veoki hinnast, mille suuruse määrab Vene toll, uuemate autode puhul on see summa suurem. Lisaks esineb Venemaal palju autovargusi.

Härmaste lisas, et rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni küsitluse kohaselt julgevad Venemaale sõita vaid 33 protsenti assotsiatsiooni veidi üle 400 liikmesfirmast.

Hetkel kuum