3. november 1996 kell 22:00

Võimatud raamatupidamistrikid

Raamatupidamise seadus ei sätesta eraõiguslike, avalik-õiguslike, juriidiliste või füüsiliste isikute õigusi ja kohustusi. Raamatupidamiskandega ei teki nõudeõigus ega kao kohustus. Seadus sätestab teistes seadustes toodud õiguste ja kohustuste õiget ja õiglast kirjendamist ning kajastamist raamatupidamisarvestuses ja aastaaruandes. Tore oleks, kui raamatupidamiskandega deebet pangalaen kreedit tulu kustuks võlausaldaja nõudeõigus ja võlgnik vabaneks kohustustest. Äriseadustik sätestab aktsiaseltsi ja aktsionäride suhteid, sealhulgas aktsionäride õigusi ja kohustusi. Äriseadustikus leiame seadusliku aluse majandustehingute kirjendamiseks järgnevatel kirjetel: aktsiakapital, aazhio, kohustuslik reservkapital, muud reservid, eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum), aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) ja oma aktsiad (miinus). Tore oleks, kui raamatupidamiskandega -- deebet kraana kreedit omakapital -- tekiks aktsiaseltsil kohustus aktsionäride eest ning aktsionäridel nõudeõigus aktsiaseltsi vastu. Seda me endale praegu lubada ei saa -- lähtuda tuleb kehtivatest õigusaktidest.

Hetkel kuum