7. november 1996 kell 22:00

Kohus kinnitas Espigori trahvimise õigsust

Kohus tuvastas, et Espigor asus ilma tolli loata kasutama tolli järelevalve all olevat kütust, millega ta rikkus tolliseadust ning valitsuse määrusega kinnitatud impordi vabasse ringlusse laskmise eeskirja. Kohtuotsuse kohaselt võttis Espigor kütuse kasutusele enne lõplikku tollivormistust. Alles seejärel vabastatakse kaup tolli järelevalve alt.

AS Espigor tõi tänavu 24.--28. maini Leedust ja Venemaalt Eestisse 1344 tonni bensiini A92, 946 tonni bensiini A76 ja 839 tonni diislikütust, mis hoiustati Rakvere naftaterminaalis. Enne vajaliku aktsiisi- ja käibemaksu tasumist müüdi kütus ASile Amenom, Klippan ja Saurix Petroleum ning riigiettevõttele Eesti Kütus.

Tolli kinnitusel jõuti ilma tolli loata väljastada 24 tonni kütust, kuni sekkus Lääne-Virumaa tolliinspektuur. Kehtestatud eeskirjade rikkumise eest trahvis tolliameti peadirektor Rein Talvik Espigori kolme miljoni krooniga.

Espigori esindaja vandeadvokaat Monika Mägi väitis oma kaebuses, et Espigor ei ole tolli järelevalve all olevat kütust ilma tolli loata kasutusele võtnud, sest ühelegi mainitud firmadest kütust reaalselt üle ei antud. Ainus, mida Espigor Mägi väitel tegi, oli immateriaalsete hoiustamislepingute sõlmimine saadud ettemaksete garanteerimiseks, kaitsmaks raha andnud firmade huvisid. Seega leidis Espigori väitel aset kütuse käsutamine, aga mitte kasutamine.

Tolliameti esindaja vandeadvokaat Jüri Leppik toonitas oma vastuväidetes, et tolli järelevalve all oleva kaubaga võib teha ainult tollile deklareeritud ja tema poolt aktsepteeritud toiminguid, kaasa arvates kütuse saatuse muutmine.

Tolli arvates oli Espigor imporditud kütuse omanikuna kohustatud täitma tolliseadusest tulenevaid kohustusi.

Kohtus leidis samuti tuvastamist, et Espigori poolt tollikontrolliks esitatud dokumendid olid võltsitud. Espigori ostis tänavu kevadel Robert Merits, kes seejärel andis volitused aktsiaseltsi nimel tegutsemiseks Igor Kozlovile. Kozlov, kes enda sõnul oli aga volituse ära kaotanud, kirjutas dokumentidele alla kui Merits.

Kolm nädalat tagasi lõppes pea analoogne kohtuprotsess, kus tolliameti peale kaebas AS Parevek, vastupidise otsusega. Tallinna halduskohus tühistas 14. oktoobril tolliameti peadirektori Rein Talviku otsuse, millega Parevekile määrati 3 miljoni kroonine trahv ning ligi 4400 tonni imporditud kütust erikonfiskeeriti. Ka Parevek oli jõudnud enne lõplikku tollivormistust Eestisse toodud kütuse müüa edasi ASidele EK, AA-Trading, Eriõli ja M&V.

Tolliamet on kõnealuse halduskohtu otsusele esitanud apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule.

Hetkel kuum