10. november 1996 kell 22:00

Kuidas uurite enne töölevõtmist uute töötajate tausta?

Kõigepealt tahame muidugi endale selgeks teha, mida me tahame. Mõtleme väga täpselt järele, milline on töö ja tööülesanded ning milline inimene sinna sobib.

Taustaga on nii, et see sõltub ikkagi inimesest endast -- kas ta on nõus, et me uurime eelmistest töökohtadest, kellega on tegemist.

Kõne alla tuleb see nende puhul, kes tulevad vastutavale ametikohale, kõrgema astme juhtideks. Kui inimene on nõus, siis loomulikult küsime viimasest töökohast, kuidas seal temaga rahul oldi.

Intervjuust saab välja noppida palju olulisi asju -- millega ta polnud eelmises töökohas rahul või mis ei vastanud tema ootustele. Seepärast pole alati vaja helistada ja küsida.

Inimese kohta peaks olema võimalikult palju materjali. Selleks tehakse teste, süvaintervjuusid, grupitöid, et teda erinevates situatsioonides vaadelda.

Inimene on nii keeruline, et absoluutset tõde ei saa keegi teada.

Uue inimese kohta saab tavaliselt küsitud eelmisest töökohast. Üldiselt on asi niisugune, et me ei võta lihtsalt niisama kedagi tööle, nad on ikka teada inimesed. Võtame tuttavate tuttavaid.

Paar aastat tagagasi proovisime võtta töötajaid praktiliselt tänavalt, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Kokku tuli umbes viiskümmend inimest. Sealt sai mõned välja selekteeritud ja neist on vaid üks inimene seniajani tööl. Probleeme oli päris palju ja igasuguseid.

Üldjuhul on see kaader, kes pole tükk aega tööl käinud, ilmselt niisugune, kes ei tahagi tööd teha või pole hakkama saanud. Kui on tuttav, siis on enam-vähem teada, mis inimene ta on.

Kõigepealt proovime teda paar kuud ja siis on juba mingi pilt olemas. Soovijaid on meil praegu küll ja küll, pole olnud vajadust leida mingeid muid personaliotsimise võimalusi. Inimesel peab olema soov töötada, ta peab tegema oma asju korrektselt ja täpselt ning teda peab saama usaldada.

Uue töötaja otsing algab meie puhul eelkõige organisatsioonisiseselt. Anname sisemise infolehe kaudu vabadest kohtadest teada oma organisatsiooni liikmetele. Nende puhul toimub rotatsioon ja taust on eelnevalt teada.

Kui sisemine otsig tulemusi ei anna, siis arvestame kolleegide soovitusi, kes tunnevad inimesi, nende tausta ja oskavad öelda, kas inimene sellele konkreeetsele tööle sobib. Kui ka sel teel ei leia, siis kuulutame ajalehes. Mõnel juhul oleme kasutanud konsultatsioonifirma abi.

Neid, kellest mitte mingisugust eelnevat infot pole, oleme tööle võtnud vähe. Kui inimene tuleb ajalehekuulutuse peale, siis täidame kõigepealt isikuandmete ankeedi, kus on kõik üsna detailselt kirjas. Ankeedis küsime ka soovitajaid. Siis sooritab ta testi. Selle tulemusena kujuneb välja valik, keda kutsume vestlusele. Samal ajal on võimalus võtta ühendust soovitajaga või mõne kandidaadi puhul eelneva töökohaga.

Hetkel kuum