11. november 1996 kell 22:00

FFI koondab kliendi instruktsioonid ekspedeerijale

FIATA FFI (Freight Forwarders Instructions) ehk ekspedeerimisinstruktsioonid ei ole transpordidokument, vaid vorm, mis koondab kõik kliendi ekspedeerijale antavad instruktsioonid kirjalikult ühele lehele. See välistab kliendi ja ekspedeerija omavahelise vääritimõistmise ja hilisemad arusaamatused instruktsioonide osas.

FFI sisaldab näiteks tellimusega kaasnevate dokumentide loetelu, müügitingimusi, kindlustustingimuste iseloomustust, ohtlike kaupade puhul veosega ümberkäimise instruktsioone, akreditiivi kasutamise tingimusi jne. Tellimuse esitamisel annab ekspedeerija kliendile FFI blanketi, mille too täidetuna tagastab.

Eestis kasutavad mõned ekspedeerimisfirmad enda väljatöötatud instruktsioone. Üldiselt on need meil vähe levinud.

FFI vastab ÜRO kaubandusdokumentide standarditele (UN layout key). Enamusele andmeelementidele eelneb neljakohaline märgend, mis kergendab keeleprobleemide puhul arusaamist. Samuti võimaldab see FFId kasutada EDI andmevahetuses.

Puhtusest oleneb veoki diiselmootori remondivajadus Tõnu Lokotar

AS Karla Auto O.K. Vee-eraldaja ja filtrielemendi abil saab kütusest eraldada suurema osa pihustussüsteemi tööd kahjustavast mustusest. Veokite diiselmootorite käivitushäirete üldisemaid põhjustajaid on valesti ja hooletult asetatud või hooldamata filtrid.

Tõhusa filtreerimissüsteemi moodustavad enamasti peafilter, eelpuhastusfilter ja ka kütusesoojenduselement.

Diiselsüsteemi kuulub lisaks kütusepaagile ja kütusetorustikule etteandepump, käsipump ja peamine kõrgsurvepump koos pihustitega.

Ühe diiselsüsteemis esineva probleemi tekitab õhu juurdepääs süsteemi, teise probleemi põhjustab kütuse aurustumine surve all.

Süsteemi eri komponentide õigel ja hoolikal paigaldamisel on võimalik neid ohtusid vältida.

Tehases sõidukitele asetatud filtrid katavad tavaliselt kütuse filtreerimise põhivajadused. Filtrite süsteemi on võimalik parandada, paigaldades vee-eraldaja või vahetades algupärase filtrielemendi tõhusamaga.

Kütusesüsteemi ülesandeks on võimalikult väikese rõhuga ja häireteta kütuse edasiviimine paagist kõrgsurvepumbani.

Rõhuvahede tekkimine kütusesüsteemis põhjustab alati häireid. Seetõttu tuleb neid võimaluse piires vältida. Kütusesüsteemi tasapindade suur kõikumine on samuti ohtlik. Rusikareegliks võib pidada, et üle ühemeetriseid tõstekõrgusi tuleb vältida. Kütusesüsteemi eri komponendid peavad loomulikult vastama normidele ja rahuldama mootori valmistaja nõudmised. Samuti peab kütusepaak olema lukustatud.

Kütusefiltri paberist elementi peab vahetama tihti.

Elemendi kvaliteedi üle ei maksa tingida. Kvaliteetsete firmatoodete ja nende ebakvaliteetsete jäljenduste hinna vahe on väike.

Mootori eelsoojendus enne käivitamist külmal ajal säästab peale kütuse ja mootori samuti filtrit.

Külmade ilmade saabudes peab kasutama kütusesoojendajat, mille erinevaid modifikatsioone on võimalik paigaldada kütusetorudesse, paaki või filtri elemendi korpusesse.

Hetkel kuum