17. november 1996 kell 22:00

Rollid tuleb täpselt piiritleda

Efektiivselt toimiva kontserni väljaaren-damine eeldab ema- ja tütarettevõtete nõukogude, juhatuste ja juhtrühmade rolli täpset piiritlemist.

Tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise astme kindlaksmääramisel tuleb kõigepealt selgusele jõuda, millist tüüpi kontsern vastab strateegilisele nägemusele: vertikaalselt integreeritud, sünergiline, ühistele väärtustele toetuv kooslus, konglomeraat, holding- või investeerimisfirma.

Õiguste delegeerimisel ei tohi segi ajada institutsionaalset ja strateegilist juhtimist, strateegilise tulemusüksuse (SBU) tasandil toimuvat ärijuhtimist ja operatiivjuhtimist.

Efektiivses kontsernis luuakse juhtimisarvestust toetav aruannete-raportite süsteem. Kontserni peakorter tegeleb finantsjuhtimise ja investeerimiskavadega ning sekkub operatiivküsimustesse vaid kriisisituatsioonides.

Hetkel kuum