20. november 1996 kell 22:00

Läti valitsus kiitis heaks erapensionifondide seaduse

Läti valitsus kiitis teisipäeval heaks erapensionifondide seaduse eelnõu.

Seaduseelnõu sätestab pensionifondide liigid, reguleerib nende tegevust, fondi vahendite valitsemist, riiklikku kontrolli fondide üle ja fondiosaliste õigusi ning kohustusi.

Seaduseelnõu kohaselt on pensionifond mittetulunduslik rahandus- ja krediidiaktsiaselts, mis kogub liikmemakse ja kujundab lisakapitali pensionide maksmiseks.

Erapensionifondid ei saa olla avalikud aktsiaseltsid ega tegeleda muu ettevõtlusega.

Pensionifondid võivad olla avatud ja kinnised. Viimase osanikeks saavad olla üksnes fondi asutaja töötajad.

Avatud pensionifondides saavad osaleda ainult pangad, elukindlustusseltsid ja omavalitsused.

Sissemakseid võivad fondidesse teha nii eraisikud kui tööandjad.

Pensionifondi vahendeid võib paigutada börside ametlike nimekirjade alusel noteeritavatesse väärtpaberitesse ja kinnisvarasse ning seda ka välismaal.

Järelevalvet erapensionifondide tegevuse üle hakkab teostama riiklik kindlustusjärelevalve inspektsioon. BNS

Hetkel kuum