26. november 1996 kell 22:00

Ehitajad tunnevad suurt huvi biomeedikumi vastu

Nirgi sõnul on 50 dollari eest lunastanud konkursi dokumendid peaegu kõik Eesti suuremad ehitusfirmad, lisaks välisfirmad, näiteks Soomest ja Saksamaalt. «Seega huvi puuduse üle kurta ei saa,» märkis Nirk. Eelkvalifikatsiooni kuulutus biomeedikumi ehitaja leidmiseks on ilmunud lisaks Postimehele ja Äripäevale ka maailmapanga ja ÜRO väljaandes Development Business.

Tervishoiuprojekti Tartu ülikooli täievolilise koordinaatori Kalle Kisandi kinnitusel pääseb spetsiaalse komisjoni otsusel ehituskonkursi lõppvooru 6--7 firmat, kes saavad lõpp-pakkumuseks vajaliku projektdokumentatsiooni paki. «Maailmapanga üks nõue on, et konkureeriva ehitusfirma viimase viie aasta ehitusmaht peab küündima 20 miljoni dollarini,» lisas Kisand. «Tõenäoliselt moodustavad Eesti ehitusfirmad selle nõude täitmiseks konsortsiume.»

Biomeedikumi rahvusvahelise projekteerimiskonkursi võitnud Kalle Rõõmuse arhitektuuribüroo peaarhitekti Kristiina Renteri kinnitusel loodavad nad projektdokumentatsiooni valmis saada 15. veebruariks. Kalle Rõõmuse arhitektuuribüroo on sõlminud peatöövõtjana sotsiaalministeeriumiga üle 11 miljoni krooni maksva lepingu. Lepingu kohaselt peab arhitektuuribüroo valmistama ette eskiisprojektid, tööjoonised ja projekti üldpaketi ehituse rahvusvahelisest konkursist osavõtjatele.

«Projekteerijaga oleme asjad enam-vähem normaalselt liikuma saanud,» ütles sotsiaalministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Ahti Kallikorm. Tema sõnul peaksid kõik projektid koos pakkumusdokumentatsiooniga olema valmis 15. märtsiks. «Tõenäoliselt hakkame neid ehitamise lõppvooru pääsenutele väljastama märtsis-aprillis,» lisas Kallikorm.

Sotsiaalministeerium on sõlminud ehitusjuhtimise lepingu Tartu firmaga AS Kotkero. «Maailmapanga nõue oli, et valitaks firma, kes haldab maailmapanga projekti tehnilist poolt,» selgitas Kallikorm. Kotkero ehitusjuhi Madis Mutso sõnul koordineerib ta praegu biomeedikumi projekteerimist ja vahendab osapooli.

Biomeedikum on üks osa 34,5 miljoni USA dollari suurusest Eesti tervishoiuprojektist. Biomeedikumi koondatakse kõik praegu Tartu peal laiali olevad prekliinilise õppe instituudid. samuti Eesti ravimikeskus, Tartu kohtumeditsiini osakond, rahvatervise instituut jms.

Hetkel kuum