4. detsember 1996 kell 22:00

EEA nõukogu läheb kohtusse

EEA avalike suhete osakonnast kinnitati, et juriidiline konsultatsioon enne kohtuistungile minekut tulenes asjaolust, et paljud nõukogu liikmed on Lembitu kohtuasjadega kursis vaid tänu ajakirjanduses ilmunule.

Kõik EEA nõukogu liikmed otsustas Tallinna halduskohus tunnistajaiks kutsuda juba 11. oktoobril, mil toimus ASi Klausel kaebuse eelmine arutelu. Klauseli esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi esitas ka taotluse nõuda välja Lembitu erastamise otsustanud koosoleku helisalvestis, kuid kohus seda ei rahuldanud.

Viimasel kohtuistungil selgus, et ASi Klausel juhatuse esimeheks on saanud Lembitu endine peadirektor Enno Müür. Klausel esitas halduskohtule kaebuse erastamisagentuuri peale tänavu kevadel, mitu kuud pärast seda, kui oli selgunud 51% RASi Lembitu aktsiate müümine ASile Rajaleidja. Klausel vaidlustas erastamistehingu ja nõuab selle seadusevastaseks tunnistamist.

EEA esindaja Jüri Raidla ja Rajaleidja esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv juhtisid eelmisel istungil tähelepanu, et Klauseli kaebus ei kuulu arutamisele seaduses ette nähtud tähtaja möödumise tõttu, kuid kohus eiras seda.

Hetkel kuum