6. jaanuar 1997 kell 22:00

Kas riiklikud fondid tuleks üle viia riigikassa alluvusse?

Keskkonnafond ja met-sakapital lähevad liitmisele riigikassaga. Me tegime endale selgeks nende sisemise struktuuri ja leidsime, et nad pekasid looma oma sisemise kassa. See on kõige lihtsam ja valutum süsteemi haldamise viis.

Seda, kas riiklikud fondid on vajalikud, meie otsustada ei saa, seda teevad poliitikud. Seda, miks omal ajal eelistati fondide loomist tsentraalsemale juhtimisviisile, on minul jällegi raske öelda. Arvan, et siin oli tegemist omaette mängureeglitega, mille tingisid ka poliitilised põhjused.

Samas ei ole keskkonnafondi ja metsakapitali liitmine riigikassaga tingitud sellest, et riigikontrollil on aeg-ajalt olnud fondide suhtes etteheiteid. Pigem on küsimus selles, et kogu maailmas on riigi raha haldamine riigikassa käes.

Kas see raha on riigieelarvest eraldi või seal sees, ei ole määrav. Kuna me aga liigume Euroopasse, siis on olemas põhiprintsiibid, mida arenenud riik oma varade haldamisel peab järgima. Ning see haldamine käib ikkagi riigikassa kaudu.

Mis puutub riigi kontrolli fondides, siis siin ütleb oma sõna riigikontroll. Riigikassa riigikontrolli dubleerida ei saa.

Viimaste aastate riigi-kontrolli praktika näitab, et olukord riigi fondides on paranenud. Fondide sisekontroll on teinud meie töö põhjal omad järeldused ja hakanud tööle.

Kuid paljudel juhtudel tekib siiski mulje, et nende fondide tegevus vajaks rangemat analüüsi ja üldistamist. Seal liiguvad väga suured summad ja valitsusel peab olema parem analüüsivõimalus nende kasutamise efektiivsuse üle. Seda alalti ei ole.

Ei tahaks küll tuua välja väga konkreetseid rikkumisi, kuid põhiprobleemiks on kujunenud see, et alati ei kasutata fondide vahendeid niimoodi, nagu nende fondide põhimäärused ette näevad. Samas ei saa minu sõnu tõlgendada nii, nagu väidaksin, et raha kasutatakse isiklikel eesmärkidel.

Muuks otstarbeks aga küll. Nendest fondidest tehakse niisuguseid kulutusi, mis tegelikult peaksid kajastuma riigivalitsemise kuludes. Eelarve kaudu ei anna riigikogu riigiasutustele nii palju raha, nagu nad tahaksid, ja siis tahetakse neid aukusid katta fondide rahaga.

Samas ei saa riigikassa neid fonde asendada. Ta võib vaid jälgida nende raha jaotamist ja kulutamist.

Hetkel kuum