12. jaanuar 1997 kell 22:00

Lepikson üritab TSMi ja Kodumajagruppi lepitada

TSMi juht Einar Vettus ütles, et Lepiksoni initsiatiivil toimunud kohtumine on samm edasi poolte lepitamisel.

Koos Kodumajagrupi juhi Andres Saamega kohtumisel viibinud Monika Sehver advokaadibüroost Raidla & Partnerid kinnitas samuti, et see oli esimene kord, kus pooled teineteist ära kuulasid.

Sehver sõnas samas, et TSM pole seni peetud läbirääkimistesse kuigi tõsiselt suhtunud. Vettus keeldus Sehveri sõnu kommenteerimast. Ta lisas vaid, kahe poole advokaadid on koos istunud mitmeid tunde.

Monika Sehver märkis, et kohtuvaidluste jätkumisest pole huvitatud kumbki pool.

Küsimusele, milline on Kodumajagrupi põhitingimus koostöö alustamiseks TSMiga, vastas Sehver, et selleni pole veel jõutud.

Einar Vettus ei osanud samuti veel öelda, mis on TSMi põhitingimus koostöö alustamiseks Kodumajagrupiga.

Järgmine kohtumine leiab aset 31. jaanuaril. Enne seda peab Kodumajagrupp esitama oma ettepanekud TSMiga võimaliku koostöö alustamise kohta.

Tänaseks kavandatud halduskohtu istung, kus Kodumajagrupi AS on vaidlustanud linnavalitsuse otsuse tunnistada Tallinna kesklinna sadamaala hoonestamise ideekonkursi võitjaks AS TSM, lükati poolte taotlusel edasi.

Samuti on poolte taotlusel edasi lükatud tsiviilvaidlus, mille Kodumajagrupi AS algatas linnavalitsuse ja TSMi vahel sõlmitud operaatorlepingu tühistamiseks.

Äripäevale teadaolevalt on TSM alustanud möödunud aasta 10. septembril sõlmitud operaatorlepingu täitmist. TSMi esindaja vandeadvokaat Üllar Talviste on öelnud, et lepingu tühistamine tekitaks TSMile 10 miljonit krooni kahju.

Hetkel kuum