26. veebruar 1997 kell 22:00

Euroopa pingeline ajakava

Ehkki ametlike kinnituste kohaselt kulgeb rahaliidu ettevalmistamine plaanipäraselt, kardetakse siiski projekti edasilükkumist, kuna Euroopa majanduskasv on oodatust tagasihoidlikum ning puudub poliitiline üksmeel selles, milliseid riike liitumisküpseks pidada.

Euroopa liidritel tuleb otsustada, kas «kell peatada» ning oodata, kuni enamik riike riigivõla tingimuse täidab, või plaan siiski ellu viia, kuna selle poliitiline tähtsus ei luba läbikukkumist.

Rahaliidu pooldajad on liidu edasilükkamise võimaluse tõrjumiseks hakanud EMU algust 1. jaanuaril 1999 siduma liitumisläbirääkimiste alustamisega Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega 1998. a alguses. Seda on mõista andnud nii ELi rahandusvolinik Yves-Thibault de Silguy kui EMU esimesse ringi pürgivate riikide esindajad. Ühisraha ajakava ning rahaliidu kandidaadid on ka Saksamaa ümber koondunud intensiivse diplomaatia põhiteemad. Kantsler Kohli visiidil on hiljuti käinud nii Itaalia kui Hispaania peaminister.

Levimas on seisukoht, et nii EMUsse pääsevate riikide nimekiri kui hilisema liitumise tingimused tuleks 1998. a kevade asemel kindlaks määrata hiljemalt 1997. a septembriks. Otsustamisel oleks aluseks 1997. a tulemused ning 1998. a prognoosid.

Varasem otsus ei pruugi aga meeldida Saksamaale, kes eelistab ära oodata tegelikud näitajad 1997. a inflatsiooni, eelarvedefitsiidi ning riigivõla kohta.

Euroopa poliitilist kalendrit pingestab veelgi Euroopa valitsustevahelise konverentsi (IGC) aeglane tempo, ehkki läbirääkimised uue Euroopa lepingu üle loodetakse lõpule viia juunis toimuvaks Amsterdami tippkohtumiseks.

Läbirääkijate sõnul on IGC jätkuvalt Suurbritannia ning seal tänavu kevadel toimuvate üldvalimiste pantvangiks.

Briti vastuseis poliitilise integratsiooni süvendamisele, sealhulgas häälteenamusega otsustatavate küsimuste osakaalu suurendamisele, on kujunenud tõsiseks takistuseks. Niisama takistav on ka suuremate ja väiksemate riikide omavaheline rivaalitsemine hääleõiguse ning Euroopa komisjoni liikmete nimetamise korra üle laienenud liidus.

Euroopa komisjoni president Jacques Santer on koos 1. juulil liidu eesistujamaaks saava Luksemburgi peaministriga konverentsi võimalikuks lõpptähtajaks kavandanud juuli lõpu või oktoobri keskpaiga.

Komisjon soovib juuli keskel avalikustada seisukohad kümne liikmestaatust taotleva riigi suhtes. Agenda 2000 käsitleb liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi, vaesematele riikidele eraldatava strukturaalse abi fondide jaotamise uusi aluseid ning eelarvepaketti ajavahemikuks 2000--2005.

Ajakavast mahajäämise korral võivad need otsused kokku langeda ja segi minna EMU probleemidega. FT

Hetkel kuum