13. märts 1997 kell 22:00

Eelnõu pärsib laevade krediiti ostmist

Riigikogu menetluses olev «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» eelnõu sisaldab endas vaatamata teatud süsteemsusele ja headele eesmärkidele üht eriti olulist puudust, mis teeb Eesti laevaomanike jaoks laevade krediiti ostmise praktiliselt võimatuks.

Eelnõu § 57 näeb ette, et kohtunik teeb otsuse laeva kinnistamise kohta viieteistkümne päeva jooksul alates avalduse saabumisest. See on praktiliselt vastuvõtmatu nii pankadele, laevatehastele kui ka laevandusfirmadele, sest praktikas peab laeva registreerimine toimuma ühe päeva jooksul, st samal päeval, kui laevaostutehing sooritatakse.

Ükski laevaomanikuks saada taotlev isik ei saa pidada mõistlikuks oodata näiteks 14 päeva, kas kohtunik ikka teeb kinnistamisotsuse või mitte.

Registreerimata laevaga pole võimalik sõita, mistõttu otsestele seisukuludele lisanduks veel kümneid tuhandeid dollareid saamata jäänud päevatulu tingimustes, kus pank ootab laenu tagasiteenimist.

Arusaadavalt on ka pangad sunnitud reederiks pürgivale laenutaotlejale ära ütlema, sest kohtunikul puudub laeva kinnistamise kohustus, pole sätestatud kriteeriume, millal kohtunik võiks keelduda otsust tegemast.

Kuid olukorra teeb mitmekordselt komplitseeritumaks asjaolu, et ka selle tähtaja vähendamine kolmele päevale ei aita, sest praktikas paneb kõik paika laevaostutehingu loogika. Reeglina, olles sõlminud laevaostu krediteerimise lepingu pangaga, nähakse selles ette laeva pantimine kreeditori kasuks.

Pantimise vaieldamatuks eelduseks on laeva kandmine laevaregistrisse panga poolt aktsepteeritud riigis. Registreerimiseks on vajalik laeva omandiõiguse üleminekut tõendav dokument (Bill of Sale), mida müüja aga ei loovuta enne raha laekumist tema pangakontole.

Pank aga ei anna enne laevaostuks raha, kui laeva pantimine tema kasuks pole laevaregistris fikseeritud. Seega on tegemist nn suletud ringiga, mille murdmine saab rahvusvahelises praktikas kõne alla tulla vaid panga huvisid eelisarvestades.

Reaalselt toimub laevaostu vormistamine järgmiselt:

-- tehingu osalised lepivad kokku selle vormistamise kuupäevas ning valmistatakse ette kõik nõuetekohased dokumendid;

-- kokkulepitud päeva hommikul ilmuvad krediteeriva panga juristid laevaregistrisse ja sõlmitud pandilepingu alusel registreeritakse pant;

-- saades teada juristidelt pandi registreerimisest, laseb pank raha lahti -- toimub ülekanne müüja pangakontole;

-- müüja, olles veendunud raha laekumises, annab ostja esindajale üle Bill of Sale'i;

-- ostja viib lõpule laeva registreerimise, saab vajalikud laevadokumendid ning alustab kohe laeva ekspluateerimist oma äriidee kohaselt.

Kõik see peab toimuma arusaadavalt ühe päeva jooksul. Loodan, et Eesti seaduseandja seda arvestab, vastasel juhul jääb Eesti laevakinnistusregister praktiliselt vaeslapseks.

Hetkel kuum