23 märts 1997

Eelteadmised kaubamärgi loomisel

Uue kaubamärgi (brändi) loomisel ning turule toomisel tuleb jälgida, et ei rikutaks seaduses sätestatud tingimusi ning teiste isikute subjektiivseid õigusi. Sõnalist elementi sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb arvestada:

- kaubamärgiseadusega;

- konkurentsiseadusega;

- tarbijakaitseseadusega;

- kohanimeseadusega;

- äriseadustikuga;

- ravimiseadusega;

- sordikaitseseadusega jne.

Enne uue kaubamärgi turule toomist tuleb kaubamärgi omaniku õiguste rikkumiste ennetamiseks ning rikkumistest tulenevate kahjude hüvitamiseks esitada kaubamärgi registreerimistaotlus riigi patendiametile.

Hetkel kuum