23. märts 1997 kell 22:00

Eelteadmised kaubamärgi loomisel

Uue kaubamärgi (brändi) loomisel ning turule toomisel tuleb jälgida, et ei rikutaks seaduses sätestatud tingimusi ning teiste isikute subjektiivseid õigusi. Sõnalist elementi sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb arvestada:

- kaubamärgiseadusega;

- konkurentsiseadusega;

- tarbijakaitseseadusega;

- kohanimeseadusega;

- äriseadustikuga;

- ravimiseadusega;

- sordikaitseseadusega jne.

Enne uue kaubamärgi turule toomist tuleb kaubamärgi omaniku õiguste rikkumiste ennetamiseks ning rikkumistest tulenevate kahjude hüvitamiseks esitada kaubamärgi registreerimistaotlus riigi patendiametile.

Hetkel kuum