23. märts 1997 kell 22:00

Finesti aktsiate müügiga kahjustati riigi huve

Randma sõnul tegutsesid RASi Tallinna Hotellid pankrotihaldurid Andres Hallmägi ja Jüri Ploom ebaseaduslikult, kui nad müüsid Finest Hotel Groupi aktsiad maha maksuvabale firmale Stock Development Co Ltd. «Eeldan, et enampakkumisel oleks aktsiate müügihind kujunenud kõrgemaks kui nende nimiväärtus,» ütles peakontrolör.

«Riik on saanud vähemalt viis miljonit krooni kahju,» leidis Randma.

Riigikontrolli peakontrolöri sõnul müüsid pankrotihaldurid Finest Hotel Groupi aktsiad maha pankrotiseaduse vastaselt. Pankrotihaldurite sõlmitud aktsiate võõrandamise kokkuleppe tühistamiseks esitasid eelmisel aastal Tallinna linnakohtusse hagi Finest Hotel Groupi Soome aktsionärid SRV International, Saima Lines OY ja Arctia OY. Kohus leidis, et Soome firmad ei ole kahju kannatanud ja hagi esitamiseks puudus alus.

«Soome aktsionärid ei saanud tõepoolest kahju, kuid kahju sai Eesti riik,» väitis Randma.

Randma sõnul kaitsesid Soome firmasid kohtus esindanud vandeadvokaadid Jaak Kirikal ja Aare Tark tegelikult Eesti riigi huve. Ta selgitas, et rahandusministeerium esitas kohtule kirja, milles ta teatas, et ei pea vajalikuks osaleda protsessis kolmanda isikuna.

«Otsus selle kohta, kas RASile Tallinna Hotellid või riigile on kahju tekitatud, tehakse peale kõnealuse protsessi kohtuliku lahenduse saamist,» tsiteeris Randma rahandusministeeriumi kirja.

Randma soovib, et rahandusministeerium teeks lähiajal otsuse, kas esitada pankrotihaldurite vastu kohtusse hagi. «Meie hakkame jälgima, kas see toimub või mitte,» kinnitas peakontrolör. «Kui seda ei toimu, oleme sunnitud asjasse sekkuma,» lisas ta.

Hetkel kuum