6. aprill 1997 kell 22:00

Keskmisest palgast

Keskmist palka arvutatakse kolmel erineval viisil:

- 12.05.92 valitsuse määrusega nr 148 kinnitatud töövõimetuslehe alusel makstava hüvitise arvutamise korra järgi;

- 21.12.92 valitsuse määrusega nr 350 kinnitatud puhkusetasu arvutamise korra alusel;

- 01.03.94 jõustunud valitsuse määrusega nr 74 kehtestatud keskmise palga arvutamise korra alusel.

Juhtumid, mil töötajale makstakse keskmist palka, tulenevad töölepinguseaduse paragrahvidest 55, 60--68 (sh üleviimine teisele tööle, töötingimuste ajutine parandamine) ja palgaseaduse paragrahvidest 21, 24--27, 29, 30 (sh tagatised taseme- ja tööalase koolituse puhul, töölähetuse tagatised ja hüvitised). Nii ravikindlustuse kui ka puhkusetasu arvutamisel on aluseks keskmine palk kalendripäevade järgi, muudel juhtudel lähtutakse tööpäevadest.

Hetkel kuum