6. aprill 1997 kell 22:00

Leedu suhtes valitseb ettevaatlik optimism

Leedu ärikliima parandamise võimalused ja välisinvestorite mured olid kõne all läinud nädalal toimunud kohtumisel peaminister Gediminas Vagnoriuse ja teiste valitsuse liikmetega.

Kohtumisel osalesid 14 välissaatkonna, 45 välisfirma ja 16 rahandusasutuse esindajad. Välisinvestorid kurtsid, et kuna valitsus nende probleemidele erilist tähelepanu ei pööra, on nad sunnitud ise äritingimuste parandamiseks samme astuma.

Mõnede välisinvestorite arvates tuleks suurendada Leedu välisinvesteeringute agentuuri rolli ning luua selle juurde koordinatsioonikeskus.

Investorite hinnangud liti fikseeritud kursile lahknesid: ühed pidasid seda oma tegevuse peamiseks takistuseks Leedus, teised hindasid aga liti stabiilsust positiivseks.

Peaminister möönis takistusi välisinvesteeringute juurdevoolule, kuid kinnitas, et valitsus teeb kõik nende kõrvaldamiseks.

Vagnorius loodab, et poliitiline stabiilsus, majandusliku olukorra paranemine, muudatused maksu- ja erastamisseadustes, ekspordi soodustamine ja soodsad majanduskasvu prognoosid muudavad Leedu välisinvestoreile ahvatlevaks.

Hiljuti Leedu välisinvesteeringute agentuuri korraldatud küsitluse põhjal võib välisinvestorite üldist suhtumist Leetu iseloomustada kui ettevaatlikku optimismi. Enamik küsitletud investoreid arvas, et on valmis ka edaspidi Leedu majandusse investeerima. ELTA-ETA

Hetkel kuum