20. aprill 1997 kell 22:00

Millised on olulisemad kitsaskohad turunduse vallas?

Selliseid firmasid, kellel oleks silmnähtavalt efektiivne turundus, on suhteliselt vähe.

Selge vahe on Eesti ja rahvusvahelisel kapitalil põhinevatel firmadel. Eesti kapital alahindab turunduse ja reklaami rolli. Ma saan aru, et väga palju on asi ressurssides. Kui firma tuleb turule, siis on esmatähtis tootmine ja üht-teist planeeritakse ka turundusse.

Seda on juba visuaalselt näha nii lehtedes kui ka teles, kuidas eksponeerib ennast rahvusvaheline kapital ja kuidas Eesti kapital. Võib olla küll väga hea toode, aga kui klient sellest midagi ei tea, siis seda lihtsalt ei osteta. Teine valdkond on jaotuskanalid. Kui toodet igalt poolt kätte ei saa, siis klient läheb kergema vastupanu teed. Ta valib sealt, kus saab kergemalt ja odavamalt, ning valib kaupa, mida ta tunneb.

Eestis hoitakse turundust ja müüki lahus, mujal maailmas võib see olla ka sama ametikoht. Eesmärk on mõlemal ühine: aidata kaasa kasumi kasvatamisele. Tihti arvatakse, et turundus on kulude pool. Minu nägemuse järgi pole kulutamine omaette eesmärk. Tootjad ja tarnijad on järjest vähem huvitatud hulgifirmadelt turundusteenuse ostmisest. Vaba konkurentsi tõttu vähenevad hulgiturul brutomarginaalid, samas kulud pidevalt tõusevad. Üks võimalus on suurendada kaubagruppide arvu, aga seda ei saa lõpmatuseni teha. Ühel hetkel on ainuke ekstensiivse kasvu võimalus naaberturud.

Mõnes firmas ei mängi turundusspetsialistid näiteks hinnakujunduses üldse mingit rolli. Nendele jääb rohkem avalikkusega suhtlemine ja reklaamipool. Minu arvates pole see õige.

Meie firma seisukohast on selleks ebaterve konkurents. Elu on näidanud, et kui turg on salaviinast puhas, siis meie toodang on vägagi au sees -- viina juuakse nagunii. Tootja jaoks on Eesti turg väike ja kui paneme siia veel ebaausa konkurentsi, on need kaks peamised kitsaskohad. Moodustasime omaette ekspordiosakonna, kes tegeleb maailmaturu otsingutega. Meil on olnud ka edu, aga see on olnud tõesti väga raske. Nii lahtist turgu ja piiri, nagu on Eestimaal, pole meie suutnud küll mitte kuskilt leida.

Hetkel kuum