6. mai 1997 kell 22:00

Kas olin ebatäpne?

Minu 24. aprilli Äripäevas ilmunud artiklile «Hoiupank esitas...» ilmusid topeltmahus ja teravad vastused.

Vabandan Priit Halleri ees, kui talle jäi artiklist mulje, et taotlesin dividende 1996. aasta eest. Tegu oli ikka aastaga 1997. Asi on ju selles, et kui omakapitali read minu arvamuse järgi muuta, tuleb kasumit 1997. aastal juurde. Seda summat ei olnud ju varasemas Hoiupanga finantsplaanis ette nähtud ja kui nüüd muu kulgeb plaani järgi, võimaldab too plaaniväline kasum 1997. aastal dividende suurendada. Muide, ise ma ei poolda dividendide jaotamist, sest Hoiupank on oma aktsionärid piisavalt rikkamaks teinud niigi.

Urmas Kaarlepa kommentaarile tahaksin vastata, et tema poolt heakskiidetud Hoiupanga aruannet uurisin hoolega, sest muidu ma ei julgeks väita, et see oli üldiselt hästi tehtud. Kuid eksida võib ju ka vabariigi tippaudiitor. Kuna ma «juhuslikult olen konkureeriva audiitorfirma juhtfiguur» siis arvan teadvat pangandusest natuke enam kui tavaaktsionär. Seetõttu püüdsin küsimusele vastust saada aktsionärina üldkoosolekul, et ka teised aktsionärid mõistaksid, milles on küsimus.

Edasi väidab Kaarlep, et Hoiupanga bilanss on koostatud õigesti, lähtudes raamatupidamise seadusest ja IASist. Hoolikas lugeja oleks pidanud märkama, et ma ei väitnud vastupidist. Küll aga juhtisin tähelepanu sellele, et täiesti on unustatud Eesti Panga ja vabariigi rahandusministeeriumi juhised ja need just muudavad omakapitali struktuuri.

Kui nüüd väita, et need juhised ei maksa midagi, primaarne on Eestimaal IAS, siis milleks Eesti Pank ja rahandusministeerium üldse vaeva näevad raamatupidamise korrastamisega ja oma õigusakte väljastavad?

Kas ei ole raamatupidamise hea tava ikkagi see, et aluseks on oma riigi seadused ja kui need ei anna lahendit, vaatame, mida soovitab IAS. Taolise tava järgi koostatud bilanss tuleks esitada ka meie aktsionäridele.

Muide, Äripäevas ilmutatud Hoiupanga viimases bilansis seda vaidlusalust rida «Muud reservid» enam ei olnud, sellele ligilähedase numbriga oli hoopis rida «Muu vaba omakapital»!?

Hetkel kuum