14. mai 1997 kell 22:00

Britid suurendavad oma mõju ELis

Gordon Brown, kes sel nädalal osales esimest korda Euroopa Liidu rahandus- ja majandusministrite kohtumisel Brüsselis, ütles: «Tahan kinnitada, et uuenenud Tööerakond soovib uut lähet Euroopas. Meie suhtumine on positiivne kõigesse, mis tuleb kasuks Briti tööstusele ja hõivele.»

Brown ei välistanud Suurbritannia osavõttu Euroopa majandus- ja valuutaliidust (EMU) kohe algul, 1999. aastal, kuid pidas siiski tõenäolisemaks, et britid astuvad EMUsse aastal 2002. «Me langetame oma otsuse rahvuslikest majandushuvidest lähtudes,» sõnas ta, kuid lisas, et valitsuse niisugune otsus pannakse hääletusele parlamendis ja rahva seas.

Aastavahetusel saab Suurbritanniast pärast Luksemburgi Euroopa Liidu eesistujamaa. Seega hakkavad ELi rahandusministrid just Gordon Browni juhtimisel välja valima EMUsse pääsevaid riike. «Mingeid järeleandmisi konvergentsikriteeriumide täitmisel ühelegi riigile ei tehta,» kinnitas ta.

Gordon Brown tegi selgeks ka Briti prioriteedid eesistujaperioodil, 1998. aasta esimesel poolaastal: Suurbritannia peab esmatähtsaks siseturu tugevdamist ning tahab sellega seoses edasi arendada finantsteenuste, telekommunikatsiooni- ja energiaturgu ning kõiki muid üldsusele vajalikke teenuseid. Ta püüab vähendada ELi suurt tööpuudust, suurendada makromajanduslikku stabiilsust ja reformide sotsiaalset heaolusüsteemi.

Ka Briti Euroopa-asjade minister Doug Henderson esines ELi valitsustevahelisel konverentsil (VVK) avaldusega, kus ta rõhutas, et minevikule tõmmatakse joon alla ja ELiga luuakse uued suhted.

«Meie eesmärk on viia lõpule siseturg ning jätkata ELi laiendamist, mis võimaldab ületada Euroopa 50aastase lõhestatuse. Samuti soovime teha ühise põllumajanduspoliitika vajalikud reformid ning luua Euroopas paindliku tööturu ja vähendada töötust,» sõnas ta VVK-l. Ühtlasi väljendas ta brittide soovi viia VVK lõpule Amsterdami tippkohtumiseks, et ELi laienemine saaks alata õigel ajal. DI-BS

Hetkel kuum