25. mai 1997 kell 22:00

Teenindus tagab edu

Suur turuletuleku laine on Eestis üm-ber saamas. Seni oli organisatsioonidele peamine väljakutse müügioskused, nüüd on selleks turupositsioonil püsimine. Samas on edurivi-organisatsioonid juba kolmandas etapis, kus keskendutakse turupositsiooni kindlustamisele. Peamine on ületada nn tehnilise klienditeeninduse tase. Klienditeenindusse kaasatakse spetsialistid ja neile kindlustatakse tingimused koostööks. Nii tagatakse kliendikesksus ja saavutatakse konkurentsieelis.

Kliendikesksuse saavutamisel on juhile väljakutseks innustada igat meeskonnaliiget loovusele ja tõhususele. Juhid peavad senisest enam valdama inimsuhete olemust ja avaldumist. Kui seni pidi firmajuht olema hea ülesannete lahendaja, siis nüüd on ta eelkõige protsesside suunaja. Turule jäävad organisatsioonid, kes suudavad protsessikeskselt mõelda ja tegutseda, st luua koostöösünergiat.

Hetkel kuum