26. mai 1997 kell 22:00

Tasuline parkimiskord vanalinnas pole kohustuslik

Käesoleva aasta jaanuaris määras ME Valika kontrolör 220kroonise trahvi advokaadibüroos HETA töötavale Ants Karule, kes oli trahvinõude järgi rikkunud oma autoga parkimiskorda Tallinna vanalinnas, ületades lubatud parkimisaega 4 tunni ja 15 minutiga. Karu ei olnud sellega nõus ja vaidlustas trahvinõude Tallinna halduskohtus. Oma kaebuses tugines ta asjaolule, et parkimiskord Tallinna vanalinnas ei ole liiklejatele liiklusmärkide ja teemärgiste abil teatavaks tehtud.

Tallinna halduskohus kaebust ei rahuldanud, leides, et Harju tänaval Valika läbilaskepunki kõrval olev liiklusmärk 396 ja lisatahvel 872 tähistavad tasulise parkimisala algust, tehes ühtaegu selle ka liiklejatele teatavaks. Ringkonnakohus asus teisele seisukohale ja tühistas halduskohtu otsuse. Otsuses nenditakse, et liiklusmärk 396 (parkimisala tähis) tähistab parkimisala lõppu ja lisatahvel 872 mingi tasulise teenuse osutamist, kuid parkimisseaduse mõttes pole liiklejatele teatavaks tehtud, millist tasulist teenust täpselt pakutakse. Ringkonnakohus järeldas sellest, et tasuline parkimine Tallinna vanalinnas ei ole liiklusmärkidega liiklejatele teatavaks tehtud, sest Harju tänaval asuva Valika läbilaskepunkti juures sellesisulisi liiklusmärke ja lisatahvleid paigutatud ei ole.

Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium märkis ühtaegu oma otsuses, et ka kohtuistungil osalenud Valika kontrolör ja esindaja ei osanud selgitada, millist parkimisseaduse sätet on kaebaja Ants Karu rikkunud. Kohus mõistis Valikalt Karu kasuks välja 10 krooni tekitatud materiaalse kahju hüvitamiseks (10kroonine parkimistalong) ning kohustas Valikat tagastama ka tasutud trahvisumma 220 krooni.

Hetkel kuum