28. mai 1997 kell 22:00

Hüvitusfondi kasum kasvas aprillis 10,5 miljoni võrra

Hüvitusfondi aprilli majandustegevuse tulem ehk fondi kasum oli 10,5 miljonit krooni, mis viis esimese nelja kuu tulemi 52,4 miljoni kroonini.

Fondi aprilli kogutulud olid 17,5 miljonit krooni, millest intressitulud moodustasid 9,8 miljonit ja tulu investeeringutelt 7,3 miljonit krooni. Sama perioodi kulud moodustasid seitse miljonit krooni.

Hüvitusfondi bilansimaht oli aprilli lõpus 1,318 miljardit krooni. Kuuga suurenes bilansimaht 109 miljoni krooni võrra ehk üheksa protsenti. Esimese nelja kuuga on bilansimaht kasvanud 22,6 protsenti, teatas fond. Bilansi aktivates kasvasid aprillis nõuded ja laenud krediidiasutustele 17,2 mln krooni võrra, moodustades kuu lõpuks 189,8 mln krooni.

Nõuded ja laenud klientidele kasvasid 25 miljoni krooni võrra, suurenedes kokku 869 miljoni kroonini.

Hüvitusfondi investeeringud kasvasid aprillis 51,1 miljoni krooni võrra peamiselt börsil noteeritud aktsiate arvel.

Investeeringute kogumaht oli aprilli lõpu seisuga 202,8 miljonit krooni.

Bilansi passivas suurenesid aprillis 84,1 miljoni krooni võrra võlad krediidiasutustele, ulatudes kuu lõpul 298,7 miljoni kroonini.

Hüvitusfondi netoväärtus kasvas aprillikuus kasumi ja erastamisest laekunud raha arvel 23,3 miljoni krooni võrra ning moodustas kuu lõpuks 732,8 miljonit krooni. BNS

Hetkel kuum