2. juuni 1997 kell 22:00

Merevedu Aasiast odavneb

Mis on FOB tarneklausel?

FOB klausel on kasutatav ainult laevaveo puhul. Müüja on oma tarnekohustused täitnud, kui kaup on ületanud laeva reelingu nimetatud lastimissadamas. Sellest hetkest lähevad kõik kaubaga seonduvad kulud ja kauba kadumise või kahjustamise risk müüjalt üle ostjale. Kõik ekspordi tolliformaalsused ja sellega kaasnevad kulud ning riski kannab müüja, ülejäänud tolliformaalsused aga ostja.

Kui laeva reelingul ei ole praktilist tähtsust kulutuste ja riski ülemineku hetke fikseerimisel (ro-ro-laevad, rataskonteinerid või praamivedu), tuleks FOB klausli asemel kasutada FCA klauslit. Asjatundlik müüja püüab FOB klauslit asendada FCA klausliga ka siis, kui ta peab kauba sadamaterminaali välja vedama enne laeva saabumist. Andes kauba sadamas üle, kaotab müüja kontrolli kauba järelevalve üle, samal ajal kui kauba kadumise või kahjustamise risk läheb FOB klausli korral müüjalt ostjale üle alles siis, kui kaup ületab laeva reelingu. Kasutades samas situatsioonis FCA klauslit, antakse kaup üle tema toomisel sadama territooriumile. Samal momendil läheb ka kõigi kaubaga seonduvate kulude ja kauba kadumise või kahjustamise risk üle müüjalt ostjale.

Allikas: Tarnekluauslid Incoterms 1990

Tarneklausel C+F Tallinn tähendab, et vedu on makstud kuni Tallinnas sadamani. Kliendi soovil teostame loomulikult ka ukseni vedu. Laialiveo hind Tallinnas sõltub sellest, kas tegemist on 3 m³ kaubaga (400 krooni) või 3 tonni kaubaga (935 krooni).

Tallinna Autovedudel Hongkongis koostööpartnerit ei ole. Kauba vedu korraldatakse Rootsi partneri kaudu, kellel on Hongkongis olemas oma partnerfirma. Kui kliendil on kaup Hongkongis valmis, piisab transpordi korraldamiseks kolmepäevasest etteteatamisajast. Eestisse Hongkongist otse laevaliini ei tule. Tallinna Autoveod toob kauba Eestisse ühe ümberlaadimisega Saksamaal Bremenhavenis.

Andsime 20jalase täiskonteineri hinna, kuna hinnaküsitluses ei olnud öeldud, kui palju on kolm tonni mänguasju kuupmeetrites. Väikekaupade veol arvestatakse kaalu ja kuupmeetrite suhet. Kuna tavaliselt koosnevad Kaug-Ida mänguasjad põhiliselt õhust, siis me võime arvata, et kolm tonni mänguasju võib olla juba pool konteineri mahust. Keskmiselt võrdub tonn mänguasju 5--6 kuupmeetriga. Mereveol on tonni ja kuupmeetri hind võrdne. Seega, kui kaupa on 10 m³ ja 3 tonni, siis võetakse hind, nagu oleks kaupa 10 tonni.

Kliendi transpordisoovi etteteatamisaeg peab olema kolm päeva. Meile on vaja faksiga teatada kõik detailid (kust ja kelle käest kaup peale võtta jne). Saadame teate modemiga edasi CMA Hongkongi agendile, kes võtab ühendust kauba saatjaga. Laev väljub Hongkongist igal reedel. Loomulikult võib kaupa peale võtta, panna konteinerisse ja tuua sadamasse igal ajal.

Laev tuleb Hongkongist Rotterdami, kus see laaditakse ümber Eestisse sõitvale Eesti Merelaevanduse laevale.

Täiskonteineri vedu on lihtne. Osakoorem tuuakse aga laevaga Antwerpeni. Antwerpenist Eestisse jõuab kaup maismaad pidi. Kuna Eestil puudub korralik väikekaupade ühendus Antwerpeniga, teeb maismaavedu transpordi kalliks ja meil on Eestis väikesaadetise veol raske võistelda.

Hetkel kuum