5. juuni 1997 kell 22:00

6. juuni 1992

Nädala ärimehe rubriigis ilmus intervjuu ehitusfirma Sado juhi Aivar Vainolaga, kes rääkis, et loodab Kuressaarde rajada kivikeskuse, mis nõustab kõik kliente ja äripartnereid, kes tunnevad huvi dolomiidi vastu. Sado eesmärk on luua üle Eesti oma ehitusvõrk, kuhu kuuluvad kohalikud ehituskontorid oleksid iseseisvad juriidilised isikud.

Eesti Panga nõukogu võttis vastu otsuse, mis puudutab pankadevahelise arveldamise 48tunnist kohustuslikku tähtaega. Eesti pangad on nüüd kohustatud klientidelt saadud arveldusdokumentidele märkima nende vastuvõtu kuupäeva, et dokumentide liikumise aeg oleks täpselt fikseeritud. Raha peab maksjalt saajale laekuma kahe tööpäeva jooksul. Kui neid nõudeid ei täideta, tuleb pangal maksta viivist 0,5 protsenti ülekantavast summast iga viivitatud päeva eest.

Eestis viibib rahvusvahelise valuutafondi esindus. Püütakse saada ettekujutust meie majanduse üldolukorrast ja tutvutakse viimaste aastate majandusstatistikaga, samuti rahareformi ettevalmistuse käiguga. Visiit on seotud Eestile laenu andmisega.

Ööl vastu 5. juunit korraldas Tallinna politsei kontrolloperatsiooni Tallinna lähedal asuvas restoranis Põdramaja. ASile Ventri kuuluval restoranil puudus tegutsemise ja alkoholimüügi luba, samuti palgalehed. Personali hulgas oli ka alaealisi, nendest kaks tütarlast olid ka külastajate hulgas.

Hetkel kuum