5. juuni 1997 kell 22:00

Kuidas meelitada rikkaid maapiirkonda investeerima?

Elukohta valib iga inime-ne oma südametunnistuse järgi ja kui hakata teda kuidagi meelitama, siis ma kunagi ei usu, et sellest saab tema tõeline kodu. Kui aga kellelgi on selline soov ja on tekkinud mingi huvi konkreetse paikonna vastu ja ta tuleb kohalikku omavalitsusse seda asja arutama, siis sellisel juhul tuleb ta ära kuulata ja mõlemapoolsed seisukohad välja öelda ja siis otsustada.

Muidugi tuleb vaadata, kas see toob kasu või kahju kohalikule omavalitsusele. Pärast seda, kui me oleme öelnud jah-sõna, langeb vastutus meile. Selge on see, et kõige aluseks on ranna ja kaldakaitse seadus, mis meil siin Kuressaare vallas on eriti oluline, sest me piirneme mererannaga, siin on linnulaht, on mudakaitsealad ja veekaitsealad.

Kuressaare vallas asuvad paljude Kuressaare linna inimeste suvekodud ja neid hakatakse järjest enam seadustama, tekib kinnisasi. See tendents on praegu väga kiire ja inimesed on sellest väga huvitatud.

On käidud ka küsimas, et kas vallal on pakkuda maid, kus võiks ehitustegevusega alustada.

Mandrilt ei ole küll ärimehi tulnud, kuid meie kohalikud ärimehed on vallas hakanud ehitama. See eeldab omaniku käest krundi ostmist, kui maa kui kinnisasi on katastris. Valla osa on ainult anda ehitusload jne. Maa ostetakse aga juba eraomanikult.

Minu arvates see, mis toimub, on maailmas juba üle elatud. See on tõenäoliselt arengu normaalne jätk, et inimesed pöörduvad tagasi, nagu öeldakse, oma juurte poole, looduslähedasemasse ja inimsõbralikumasse keskkonda. Olen seda meelt, et kindlasti on see valla jaoks positiivne. Piirkonda asuvad elama võimekamad maksumaksjad, kes on nõudlikud nii enese kui ka ümbruskonna suhtes. Sellest johtuvalt hakkavad nad esitama ka antud piirkonna arengule ning juhtidele suuremaid nõudmisi. Mida rohkem maksab inimene vallale makse, seda parema kvaliteediga teenust ta ootab tagasi. Seda kõrgetasemelisem peab olema avalik teenus: haridus, lasteaed, tänavad, valgustus jne. Selle rahaga, mida jõukamad inimesed maksavad, luuakse eeldused, et on kvaliteetsemat teenust võimalik pakkuda. Jõukamaid inimesi on kindlasti võimalik ligi tõmmata ja konkreetsesse valda või linna meelitada. Seda saab teha sellesama teenuste kvaliteediga, et meil on hea kool, ilusad klassid, head õpetajad. Meil on võimalik arvutiõpetust saada. Meil on laste jaoks rajatud mänguväljakud. Väga oluline on ka see, et inimene tunneks ennast turvaliselt. Et saates lapse kooli või tänavale mängima ma tean, et ta tuleb sealt tervena tagasi, et ei ole kuskil mõne kamba käest peksa saanud. Selle peale hakkavad inimesed üha rohkem mõtlema.

Hetkel kuum