11. juuni 1997 kell 22:00

Veeber jäi kindlaks

Süüdistuskokkuvõtte kohaselt süüdistatakse Veeberit selles, et ta ASi Giga ainuomanikuna võltsis ja fabritseeris 1993. ja 1994. a Giga ning olematu ASi Toruarmatuur vahelisi müügilepinguid, mille tulemusel vähendas firma maksustatavaid tulusid. Väidetavalt jäi riigil seetõttu tulu- ning käibemaksu saamata kokku 793 706 krooni. Kriminaalkoodeksi järgi võib selle eest karistada vabadusekaotusega 3--7 aastat.

Süüdistuskokkuvõtte kohaselt vormistas Veeber töötasude väljamaksmise Gigas tööd teinud isikutele fiktiivsete dokumentide alusel, jättes tasumata sotsiaalmaksu ligi 50 000 ja ravikindlustusmaksu ligi 15 000 krooni.

Süüdistus kelmuses põhineb sellel, et Veeber esitas 1994. a märtsis ASi Tartu Jõujaam raamatupidamisele annuleeritud arve ning Giga omandas seetõttu pettuse teel 8669 krooni väärtuses ASi Tartu Jõujaam aktsiaid.

Kriminaalprotsess Veeberi üle jätkus eile tunnistajate ärakuulamisega. Giga raamatupidamist revideerinud Tartu linna maksuameti revident Marvi Ivainen ütles, et Giga ja Toruarmatuuri müügilepingud äratasid kahtlust eri allkirjadega. «Hilisem kontroll näitas, et Toruarmatuuri nimelist firmat ettevõtteregistris pole,» rääkis Ivainen.

Ivaineni sõnul revideeriti raamatupidamisdokumente Tartu majanduspolitseis, politsei ei olnud aga Gigast ära toonud kõiki raamatupidamisdokumente.

Tartu maksuamet esitas mullu maksurevisjoni aruande põhjal Gigale ettekirjutuse, milles nõudis riigimakse koos intressiga 1,6 mln kr ulatuses. Veeber vaidlustas maksuameti ettekirjutuse ja võitis protsessi Tartu ringkonnakohtus. Tartu linna maksuameti direktor tühistas oma ettekirjutuse.

Hetkel kuum