16. juuni 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Riigikogu reformierakondlasest liige Feliks Undusk leiab, et majandusminister Jaak Leimann eiras Moe piiritusetehase aktsiakapitali laiendamisega nõustudes kehtivaid valitsuse korraldusi.

«Kuidas sai võimalikuks Moe piiritusetehase kolmandiku aktsiapaki erastamine majandusministeeriumi poolt valitsuse korraldusi eirates?» küsis Undusk eile peaministrile esitatud arupärimises.

Undusk viitab oma kirjas kahele valitsuse korraldusele. Esimese järgi oli Moe tehas lülitatud ettevõtete nimekirja, mille aktsiate erastamine toimub erastamisseaduse järgi.

Teise, neli kuud hiljem vastu võetud korra järgi oli Moe piiritusetehas 1997. aasta riigivara erastamisprogrammis, mille erastamine toimub valitsuse kinnitatud erastamiskavade järgi. BNS

Pankrotistunud Võhma lihakombinaadi ostnud AS Trade Energy Best maksis eelmise nädala reedel poole, s.o 1,7 miljonit krooni järelmaksust, ütles Võhma lihakombinaadi pankrotihaldur Arno Mägi.

Mägi kinnitusel laekus raha tähtajaks. «Teise poole peab Trade Energy Best üle kandma 10. septembriks,» lisas Mägi. Trade Energy Best ostis pankrotistunud lihatööstuse 4,6 miljoni krooni eest. «1,2 miljonit krooni maksis ostja kohe,» selgitas Mägi.

Mägi sõnul kandis ta reedel laekunud 1,7 miljonit krooni kohe üle Eesti Ühispangale kui pandipidajale. «Ühispanga nõue lihakombinaadi vastu oli umbes 10 miljonit krooni,» rääkis Mägi. «Seega saab nende nõue alla poole rahuldatud.» ÄP

1996. aastaga võrreldes kasvas Norma viie kuu käive tänavu 36 protsenti ning puhaskasum enam kui poole võrra.

Norma viie kuu realiseerimise netokäive oli tänavu 198,1 mln krooni ja puhaskasum 52,3 miljonit krooni. Mais oli käive 34,7 ning kasum 18,2 mln krooni. BNS

Suusatootja Viisnurk esimese viie kuu realiseerimise netokäive oli 58,9 miljonit ja kasum 4,6 miljonit krooni.

Maikuu samad näitajad on vastavalt 15,1 ning 1,7 miljonit krooni.

«Viisnurk on kasumigraafikust mõnevõrra ees tänu ajaliselt ettepoole nihkunud tarnetele,» ütles finantsdirektor Andrus Aljas. «Samuti on andnud tulemusi investeeringud tootmise ümberkorraldamisse ja õnnestunud toorainehanked.» BNS

RE Eesti Energia ja ASi Eesti Põlevkivi erastamiskavade kinnitamine lükkub majandusminister Jaak Leimanni sõnul sügisesse.

«Valitsus pole veel valmis langetama nii tõsist otsust,» ütles Leimann. Ta selgitas, et annab täna valitsusele ülevaate erastamiskavade täiendustest, ent nende kinnitamine lükkub sügisesse.

Leimann märkis, et energiaettevõtete erastamisotsused on liiga tähtsad, et neid kiirustades vastu võtta. Mida pikemalt ja põhjalikumalt erastamiskavu ette valmistatakse, seda korralikumad need tulevad, põhjendas ta.

Kavades on nüansse, mis vajavad täpsustamist, üldjoontes on need aga Leimanni hinnangul korralikud. BNS

Valdusfirma OÜ Viareno võtab erastamisagentuuriga sõlmitud lepingu kohaselt üle kõik Rakvere Piima põhiaktsionäri Rakvere piimaühistu kohustused.

«Rikka investori otsimine oli ainuke väljapääs olukorrast, kus võlgade maksmine riigile käis piima madala hinna tõttu üle jõu,» ütles Virumaa Teatajale Rakvere piimaühistu juhatuse esimees Hundo Vilu.

OÜ Viareno moodustasid Rakvere piimaühistu ja Inglise piimatöötlemisettevõte Alpamayo. Piimaühistule jäi uues valdusfirmas 20 protsenti osakutest. BNS

Lõplikel andmetel märkisid investorid Amserv Grupi aktsiaemissiooni kolm korda üle, ütles Mart Mägi Hoiupanga Investeeringute ASist.

Ligi kolmandiku aktsiatest märkisid juriidilised isikud. 9 protsenti aktsiatest märkisid välisinvestorid ning 91 protsenti Eesti investorid.

Amserv müüs emissiooni käigus 100 000 10kroonise nominaaliga aktsiat 97 krooni tükk. Emissiooni tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital 3,9 miljoni kroonini. BNS

Valitsus tahab RE Eesti Lennujaamad jagada viieks iseseisvaks aktsiaseltsiks, et need töötaksid turutingimustes.

Homme võib valitsus otsutada riigiettvõtte jagunemise nii, et kõik selle halduses olevad lennujaamad iseseisvuksid, ütles teede- ja sideminister Raivo Vare.

Kuna riigiettevõtted tuleb äriseadustiku järgi niigi ümber kujundada, on Vare sõnul otstarbekas moodustada aktsiaseltsid Tallinna, Tartu, Pärnu, Kärdla ja Kuressaare lennujaamast. BNS

Eesti suurim kalatöötlemisettevõte AS Viru Rand vaatab selle aasta kasumiprognoosi ümber pärast aktsionäride üldkoosolekut.

Praegu prognoosib Viru Rand selle aasta netokäibeks 320 miljonit ning puhaskasumiks 23 miljonit krooni. Tänavu nelja esimese kuu käibeks kujunes 96 miljonit ning brutokasumiks 8,6 miljonit krooni.

Eelmisel nädalal otsustas Viru Ranna nõukogu koosolek esitada taotluse noteerimiseks Tallinna börsi vabaturul. Pärast poolaasta auditeerimistulemuste selgumist kavatseb ettevõte minna ka börsi põhinimekirja. BNS

Täna loodab pankrotistunud Oru turbakombinaadi omandanud AS Frees Turvas taasalustada kombinaadis tükk- ja freesturba tootmist. Lepinguid on tänaseks sõlmitud 30 000 tonni turba turustamiseks, ütles Frees Turba juhatuse esimees Roland Pullerits.

Pulleritsu sõnul tehasel esialgu välispartnereid ei ole. Kogu toodetav turvas loodetakse maha müüa Eesti turul. Ostjateks on peamiselt suured katlamajad. ETA

Eesti lihaeksport vähenes eelmisel aastal peaaegu poole võrra (43,6 protsenti) ja kalaeksport veerandiku võrra (24,9 protsenti). Samal ajal kasvas Eestist või, munade, juustu ja kohupiima väljavedu, teatas statistikaamet.

Kokku eksportis Eesti eelmisel aastal põllumajandussaadusi 3,9 miljardi krooni eest, mis moodustas umbes 16 protsenti Eesti kogu ekspordist. ETA

Veebruaris asutatud Eesti ehituse tellijate liit koondab tänaseks ligi 50 liiget ja peaks saama ehitajate ja ehituse tellijate vahelisi suhteid tasakaalustavaks jõuks. Möödunud nädalal alustas EETL info- ja teabepäevi.

Liit ühendab põhikirja järgi suur- ja väikeettevõtteid, omavalitsusi, munitsipaalettevõtteid, panku ja kindlustusfirmasid, kõrgkoole, kultuuri-, haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalasutusi, kinnisvara arendus- ja hooldusfirmasid ehitusjuhtimise firmasid ja majaomanikke. Nii et potentsiaalselt võiks sellesse liitu kuuluda mitusada tuhat liiget.

«Meie eesmärk on liikmete huvide esindamine ja kaitse ehitiste tellimisel, rajamisel ja kasutamisel,» ütles EETLi tegevdirektor Udo Viilikas. Liit kavatseb liikmete huve kaitsta kuni seaduseparanduste ettepanekuteni välja. ÄP

Hetkel kuum