16. juuni 1997 kell 22:00

Omandivaidlus EKE Projekti maja üle kestab edasi

Viimati käidi maja pärast kohut tänavu juuni alguses, mil Tallinna halduskohus lõpetas haldusõigusrikkumise asja menetluse ASi Hansa Maja direktori Ülo Reimi suhtes haldusõigusrikkumise koosseisu puudumise tõttu. Märtsis koostas Tallinna kesklinna välipolitsei juhtivinspektor Eilar Saar Reimi kohta haldusõigusrikkumise protokolli selles, et tema korraldusel oli Liivalaia 12 maja V korrusel OÜ EKE Projekt kasutuses oleva kahe ruumi uksed eest ära tõstetud, elekter välja lülitatud ning telefoniliinid lahti ühendatud.

Halduskohus leidis, et politsei protokoll koostati Ülo Reimile kui ametiisikule, kes ei ole aga haldusõigusrikkumise seadustiku mõttes rikkumise objekt. Ametiisikut saab haldusvastutusele võtta üksnes nende õigusaktide järgimata jätmise eest, mille täitmine tema ametikohustuste hulka kuulub.

Kohus leidis samuti, et OÜ EKE Projekti poolt väidetavalt tekitatud kahju 8270 krooni pole piisavalt tõestatud.

1992. aastal Eesti Külaehituse (EKE) ja EKE Projekti vahel alanud omandivaidlus, millesse 1994. aastal pärast maja müüki kaasati ka Hansapank, on ajendanud juba enam kui 15 kohtuasja. Liivalaia 12 hoone võõrandamisele pani Tallinna linnakohus kohtutõkendina võõrandamiskeelu 1995. aasta veebruaris, mil võeti menetlusse EKE Projekti ja Eestimaa talupidajate keskliidu hagi ASi Eesti Külaehitus ja Hansapanga vahel oktoobris 1994 sõlmitud maja ostu-müügilepingu kehtetuks tunnistamiseks.

Tänavu aprillis esitas talupidajate keskliit taotluse hagist loobumise kohta, mille kohus ka rahuldas.

Hansapank on asunud seisukohale, et OÜ EKE Projekt ei ole üldse õigustatud vaidlustama Liivalaia 12 ostu-müügilepingut, sest tema subjektiivseid õigusi sellega ei rikutud. Hansapanga esindaja vandeadvokaat Jüri Raidla on korduvalt toonitanud, et OÜ EKE Projekt ei ole kunagise hoonekasutaja PI EKE Projekt õigusjärglane. Seda on kinnitanud ka mitu kohtulahendit riigikohtuni välja. PI EKE Projekt asutaja ja ainuomanik on AS EKE, kes ka hoone Hansapangale müüs.

Tallinna ringkonnakohtu otsusega ongi OÜ EKE Projekt likvideeritud, tema asemele on aga asunud kohtuvaidlusse ASi EKE ja Hansapangaga ASid EKE Projekt Majura ja Kaasom. Nii OÜ EKE Projekt kui ka ASi EKE Projekt Majura juhatuse esimees on Rein Kontus. ASi Kaasom juhatuse esimeheks on Vello Teslon, kes esindas OÜ EKE Projekt ka viimati halduskohtus, kus arutati Hansa Maja direktori Ülo Reimi väidetavat haldusõigusrikkumist.

Järgmine kohtuistung Liivalaia 12 omandiküsimus on kavandatud tänaseks.

Hetkel kuum