25. juuni 1997 kell 22:00

Kas astmelise tulumaksu kehtestamine on vajalik?

Kas te teate nimetada rii-ki Euroopas, kus progresseeruvat tulumaksu ei ole?

Ilma taolise maksusüsteemita ei võeta meid Euroopa Liitugi. Ma mõtlen, et meil ei ole mitte mingisugust mõtet hakata leiutama kandilist ratast, kui mujal on ümmargune ära tehtud. Me võime siin kisada ükskõik kui palju, me ei pääse sellest. Pole tõenäoline, et kogu Euroopa astub paremat jalga ja meie vasakut või vastupidi.

Ma ei tea, et kuskil maailmas tulumaksuseadus oleks alla saja lehekülje paks. Taanis on see kaks pea tuhandeleheküljelist raamatut. Nii et kasvuruumi on meil selles osas kõvasti. Aga see pole siiski põhiprobleem, vaid see, et koos progresseeruva tulumaksu kehtestamisega tuleks ilmselt hakata tõstma ka tulumaksuvaba miinimumi. Ainult, et mis saab siis omavalitsuste tulubaasist, kus üksikisiku tulumaks on põhiline. Äärealade omavalitsused, kus maksumaksjateks on vaesemad inimesed, jäävad omadega hätta.

Keskerakonnal on huvitav idee, ootan tuliseid vaidlusi.

Ma ei usu, et proport-sionaalse tulumaksu kehtestamine oleks eriti mõttekas ja ma kahetsen, et selliste ettepanekutega välja tullakse, sest ma usun, et praegu on kõige tähtsam see, et suudaksime piisava põhjalikkusega rakendada praegust, lihtsat maksusüsteemi. Kui me selle hästi käima paneme, alles siis võime komplitseeritumate asjade peale mõelda. Kardan, et kui praegu tuleb astmeline tulumaks, siis need, kes võiksid seda raha maksta, hakkavad otsima võimalusi sellest kõrvale hiilida ja netoefekt on, et varimajandus ja teised niisugused nähtused kasvavad.

Samas on meil ju astmeline tulumaks osaliselt olemas maksuvaba miinimumi näol, mis tagab toetuse just kõige vaesematele. Kui milleski üldse on küsimus, siis võiks kaaluda hoopis maksuvaba miinimumi tõstmist ja selle kaudu siis suurendada süsteemi progressiivsust. Milleks on vaja lõhkuda maksusüsteemi, mis praegusel kujul stimuleerib töötegemist, kui on vaja riiki üles ehitada, majandust kasvama panna. Kui me nüüd lämmatame selle tahte, siis on see väga kahetsusväärne.

Hetkel kuum