3. juuli 1997 kell 22:00

ELi ettevõtetel suur maksukoormus

Euroopa Liidu riikidest on ettevõtte tulumaks jätkuvalt kõige madalam Soomes ja Rootsis. Saksamaal ja Itaalias maksavad ettevõtted maksuks ära üle poole tuludest.

Keskmiselt on ettevõtted Euroopa Liidus maksustatud 37protsendilise tulumaksuga, Soomes ja Rootsis on maksutase 28 protsenti. Euroopa suund maksude ühtlustamisele maksumäärades esialgu veel ei kajastu.

Survet maksude alandamiseks on suurendanud kapitali vaba liikumine. Eelkõige on makse alandanud arengumaad ning Ida-Euroopa maad, et tuua riiki kapitali ning välisfirmasid.

KPMG vastsest uurimusest selgub, et arenevates riikides on maksutase tööstusriikide omast madalam. Nii näiteks maksavad ettevõtted Jaapanis ja USAs väga kõrgeid makse, skaala teisest otsast võib aga leida näiteks Ungari ja T?iili. KL

Hetkel kuum