3. juuli 1997 kell 22:00

Majandusseis viimase aja parim

Ekspertide hinnanguga nõustus ka majandusminister Jaak Leimann. Ta ütles eile, et tema arvates on Eesti majandus taasiseseisvumisjärgse perioodi parimas seisus.

EKI prognoosib selle aasta sisemajanduse kogutoodanguks 62 mld krooni ja 1998. a 72 mld krooni. Majanduskasvuks prognoosib EKI nii tänavu kui järgmisel aastal 6%.

Ekspertide koondhinnangu järgi on viimase 12 kuu jooksul olukord investeeringute valdkonnas muutunud paremaks. Investeeringud põhivarasse moodustasid tänavu I kvartalis 1,8 mld krooni, mis kehtivates hindades on 34% rohkem kui aasta tagasi. Esialgsetel hinnangutel suurenesid investeeringud põhivarasse II kvartalis veelgi, ületades 2,5 mld krooni piiri. 1997. a jätkus aktiivne väliskapitali tulek Eestisse. See annab konjunktuuriinstituudi ekspertide hinnangul tunnistust sellest, et Eesti on välisinvesteeringuteks sobilik riik.

Ekspertide soodsat hinnangut majandusolukorrale kinnitavad ettevõtete enesehinnangud firma olukorra kohta, mis kajastuvad tööstus-, ehitus- ja kaubandusbaromeetris.

Elanike hinnanguid väljendav tarbijabaromeeter on samuti mõnevõrra tõusnud. Andmed palkade ja sissetulekute ning ka jaekaubakäibe kohta näitavad, et tarbimise olukord Eestis on paranenud.

EKI eksperdid hindasid, et kuue kuu pärast peaks Eesti majanduse olukord jääma sama soodsaks kui juunis.

Olukorra halvenemist prognoosivad eksperdid näevad ohtu majanduse ülekuumenemises, siseriiklikus inflatsioonis, mis nõrgendab kaupade ja teenuste rahvusvahelist konkurentsivõimet ja võimalikes impordipiirangutes, mis võiksid vähendada Eesti mainet välisinvestorite silmis. Optimistlikud hinnangud tuginevad tööstuses asetleidvatel positiivsetel muutustel, mis võimaldavad oluliselt kiirendada kaupade eksporti ja vähendada jooksva konto puudujääki.

Väliskaubanduse maht on kasvanud tänavu oodatust kiiremini. Eksporditud kaupade maksumus I kvartalis oli 1,5 korda suurem kui aasta varem, ületades seni rekordilise 1996. a IV kvartali taseme. Eksperdid prognoosivad, et eelseisval poolaastal väliskaubanduse areng jätkub, seda nii ekspordi kui ka impordi osas.

Inflatsiooni määraks prognoosivad eksperdid 14% (aasta arvestuses). Tegemist on sama määraga, mis kahel viimasel küsitlusel.

Hetkel kuum